Sök i den här bloggen

Islamisk fundamentalism -Religionen som inte finns

28 februari 2010

Islamisk fundamentalism.
Nästan alla använder termen men få har försökt att förklara den. En anledning till detta kan kanske vara att begreppet är mer användbart i sin mest diffusa form. Politiker och opinionsbildare kan måla upp en otydlig men skrämmande bild av hot vilket legitimerar en samhällsomvandling liknande den i Orwells klassiker “1984”, utan att medborgarna förstår de långtgående effekterna av den, snarare så välkomnar de inskränkningarna. Rädsla är ett mäktigt politiskt vapen.

En annan anledning till att begreppet är svårdefinierat och problematiskt som en komparativ term är att ordet fundamentalism har rötterna i den protestantiska erfarenheten. Specifikt så menar en kristen fundamentalist att bibeln är Guds sanna ord och kräver en litterär läsning. Denne urskiljer sig mot andra kristna som menar att bibeln inte är Guds direkta ord utan Hans ords väsen, eller liknande. Poängen är att fundamentalism tillhör en terminologi som är sprungen ur den kristna diskursen.

Att begagna sig av termen fundamentalistisk, eller bokstavstroende, blir problematisk när man överför den på Islam, eftersom en av de muslimska dogmerna är just att Koranen är Guds eviga ord. Denna sanning omfamnas av alla muslimer genom alla tider och det har aldrig förekommit någon egentlig debatt kring det.* I ordets rätta betydelse är de facto alla bekännande muslimer fundamentalister. De muslimska teologerna har istället alltid rört sig kring frågor som rör uttolkningen av dessa Guds ord, dvs vad är innebörden av Koranen, vad är konsekvenserna.

Det är mer användbart att tala om en politisk Islam, kanske kan vi benämna den “islamism”, när vi talar om den typ av rörelse som har sitt ursprung i det sista muslimska kalifatets fall den 18 november 1922.

Utan att gå in i de sociala, historiska och religiösa förklaringarna till den politiska muslimska reformism som uppfunnit sig själv under nittonhundratalet så är det intressant att betrakta den språkliga ytan. En rörelse som anammar de tidigare protestantiska idealen sola scriptura och utger sig för att vilja återskapa en ursprunglig, otadlig form av religionen, renad från historiska och kulturella distortioner, blir alltså fundamentalistisk, i både internt och externt språkbruk. Än värre är att den muslimska fundamentalismen, som terminologi, helt felaktigt konnoterar muslimsk ortodoxi och ortopraxi.

Den muslimska politiska reformismen är en del av modernismen och beroende av den. Till skillnad mot den ortodoxa uttolkningen så omfamnar “islamismen” många av modernitetens ideal, genom att utnyttja dem i en reformerad version. Internet, TV och massmedia utnyttjas flitigt och gärna, för att inte tala om begrepp som “islamisk republik”, vilket samtidigt som den kritiserar västvärlden omfamnar dess idé om nationalstaten.

Islamismen, eller politiserad Islam, är en av modernismens sjukdomar. Ett temporalt och politiskt ämne, iklädd prästens kläder, predikandes en islamisk revolution, utan att fråga sig var i fiqh-litteraturen det står att läsa om en sådan.

* Författaren är medveten om mu’tazila-debatten, men avstår att behandla den som en större debatt, då idén avfärdades slutgiltigt av imam al-ghazali.

38 kommentarer:

Kulturkritikern sa...

Tack för välskriven artikel. Må Gud belöna er.

1 mars 2010 14:17
Kulturkritikern sa...

Jag håller dock inte med om det du skriver om islamism.

1 mars 2010 14:44
Svarten sa...

Tack för den artikeln, Bouhamza.

Efter att ha läst den såg jag åter en intervju med Mattias Gardell från 2006, "Politik i guds namn". Mycket intressant.

http://www3.ur.se/samtalmed/templates/ProgramPage____13310.aspx

Om ni får problem med uppspelningen av videon (som jag fick), testa med att klicka på "Öppna i extern spelare". Det fungerade för mig.

1 mars 2010 15:04
Bouhamza sa...

Kulturkritikern>>>

Tack för de vänliga orden. Du får gärna utveckla lite hur en annorlunda uppfattning om islamism kan se ut. Det finns som jag nämner i texten andra aspekter som jag inte tagit med i denna översikt, även om jag personligen landar i ungfär samma slutsats även om jag räknar in dem.

Svarten>>>

tack så mycket. Gardell är i min mening en av de mest intressanta akademikerna i Sverige, särskilt hans analys av vitmakt-rörelserna i USA. Brukar också kännas skönt att se honom ta balans i frågor där muslimer i Sverige debatteras.

1 mars 2010 16:03
Hawleri sa...

Tack för en intressant artikel!

Detta är ett ämne som är så feltolkat och upp-och-ner-vänt att man ibland känner om det ens är en idé att försöka nyansera det. Många gånger har egenskaper, politik och dåd beskrivits som minimikrav för definitionen av en muslimsk fundamentalist när de de facto är saker som antagoniserar mot fundamentet i den islamiska tron. Pradoxalt nog, som du beskrivit, har ordet fundamentalist ofta använts för att beskriva muslimer och ordet extremist för att beskriva kristna när det per definition skulle vara det omvända. För några år sen publicerade Foreign affairs en intressant artikel om hur analytiker börjar faktiskt see nyanserna mellan rörelserna som man tidigare stämplat med samma "islamist terrorist"-stämpel. Nu talade man inte bara om att se skillnader utan även om att samarbeta med moderata krafter. Kan dom så kan nog öven media.

http://www.nixoncenter.org/publications/LeikenBrookeMB.pdf

1 mars 2010 22:47
Abbe sa...

Salam
Bra skrivet. En definition är till för att inkludera och exkludera. Användandet av odefinierade begrepp är som du skriver problematiskt, eftersom ingen egentligen vet vilka som inkluderas och exkluderas när begreppet används.

Odefinierade begrepp saknar gränser (det arabiska ordet för definition är just gräns) och detta innebär bland annat att vem som helst, när som helst, kan komma att falla innanför eller utanför gränserna. Idag används begreppet fundamentalist för en viss typ av muslimer. Imorgon inkluderas kanske de som idag anses vara moderata. Inte för att de har förändrats eller radikaliserats på något sätt, utan för att skickliga anspråksformerare eller moraliska entreprenörer har lyckats tänja och vidga begreppet.

"Fundamentalist" är med andra ord inte en individuell egenskap, utan snarare ett märke som godtyckligt kan fästas vid vissa personer. En klar och tydlig definition skulle göra livet svårt för dessa opinionsbildare.

2 mars 2010 13:54
Lupus el Lobo sa...

Bouhamza:

Väl skrivet!

2 mars 2010 17:59
Bouhamza sa...

Hawleri, Abbe och Lupus.

Tack för uppskattningen. Jag tycker att det är intressant att iaktaga hur det inte förekommer några som helst debatter kring det jag skriver. Var är islamofoberna? Var är motrösterna?

Kan det vara så enkelt att man från muslimkritiskt håll skjuter in sig på vad som helst där islam framställs i ett positivt ljus, svartmålar det med lika delar revisionism och främlingshat och kallar det för "kritik", samtidigt som det som kan läsas som intern-kritik (oavsett om det är det eller ej) släpper man fram för att kritik av det skulle vara kontra-produktivt?

2 mars 2010 22:12
Abdussalam sa...

MashAllah. Tack för en intressant artikel. Bra fråga, var är islamofoberna och näthatarna? Definierandet av muslimer är ju en av deras paradgrenar.

3 mars 2010 08:47
Josephus clipeatusum sa...

Jag tror att förklaringen finns i följande faktorer.

1. De kanske inte känner till bloggen.

2. Många som bara hasplar ur sig nedrigheter och ogenomtänkta inlägg har nu kommit på att vi granskar kommentarerna innan vi släpper igenom dem. Det verkar som en hel del av "islamkritikerna" - som dyker upp på vår blogg i alla fall - knappt bryr sig om att läsa inläggen ordentligt utan bara slänger ur sig något.

3. Kommentarerna som släpps igenom besvaras med genomtänkta svar. Det är svårt att vinna "snabba poäng".

3 mars 2010 09:35
wot sa...

Hej, här är jag.

Bouhamza, det är svårt att förstå vad du menar. Särskilt på slutet av ditt inlägg går det väldigt fort. Är det fult att vara fundamentalist? Är det fel att försöka etablera islam som samhällssystem?

Du kanske skriver för en publik som förväntas ha mer bakgrundsinformation än vad jag har. Dvs dina närmaste kompisar?

Josef:

Ni besvarar en del kommentarer men när svaren inte godtas klipper ni diskussionen. Så ser det ut som att ni dräpt kritiken. Vilket alltså är alldeles fel. Men det är er blogg så ni gör som ni vill. Måste vara en skön känsla.

4 mars 2010 13:26
Bouhamza sa...

Wot>>>
Hej Wot. (jag började undra)
Jag skriver för en läskunnig publik.
Din första fråga besvaras av Abbe, här ovan.
Din andra fråga är obegriplig precis som termen fundamentalism i media. Vad är "Islam som ett samhällssystem"???

5 mars 2010 21:54
Abbe sa...

Wot skrev:
"Ni besvarar en del kommentarer men när svaren inte godtas klipper ni diskussionen. Så ser det ut som att ni dräpt kritiken. Vilket alltså är alldeles fel. Men det är er blogg så ni gör som ni vill. Måste vara en skön känsla."

Det du skriver är helt fel. Det har hänt att kommentarer inte har publicerats, men vi har aldrig klippt en diskussion så att det ser ut som att vi har fått sista ordet.

6 mars 2010 10:33
Josephus clipeatusum sa...

Hej Wot,

Tyvärr så gör du ofta samma misstag när du skriver dina kommentarer . Du drar förhastade slutsatser utan att kunna bygga dem på vare sig fakta eller någon annan hållbar grund och många gånger utan att tänka igenom vad som står i inläggen eller svaren du får.

Lika hastigt drar du nu slutsatsen att det måste kännas "skönt att klippa diskussionen". Av ditt sätt att resonera kan detta inte vara annat än en projektion på oss utifrån ditt eget sätt att tänka och bete dig.

Kan du föreställa dig att det kan finnas andra anledningar till att man inte publicerar en kommentar?

T.ex. att den var ogenomtänkt och att svaret fanns i artikeln. Eller att en kommentar kan innehålla ett vulgärt språk? Eller att man anser att kommentaren inte hör till ämnet i inlägget? Eller att kommentatorn trots ett svar på sin kommentar eller fråga åter tar upp samma fråga eller påstående igen? O.S.V.

6 mars 2010 23:28
wot sa...

Josef och Abbe:

Nu skall jag använda riktigt enkelt språk så att även ni förstår: Ni "besvarar" en invändning i en kommentar. Svaret godtas inte alls av den som kommenterar. Ni anser naturligtvis att svaret redan är givet och klipper därmed diskussionen. Förstått?

17 mars 2010 09:02
wot sa...

Bouhamza:

"Jag skriver för en läskunnig publik."

Nej det räcker definitivt inte. Till exempel: "Än värre är att den muslimska fundamentalismen, som terminologi, helt felaktigt konnoterar muslimsk ortodoxi och ortopraxi." Ville du göra dig förstådd eller öka trafiken till nätets ordlistor?

Och förolämpningar hjälper inte.

"Din första fråga besvaras av Abbe, här ovan."

Nu var det nog inte meningen när du skrev ditt inlägg att det skulle förklaras av andra i dess kommentarer. Och jag förstår ändå inte vad du menar. Är det fel att kalla sig för fundamentalist för att andra fått en felaktig uppfattning av vad det betyder? Då kanske du även skall sluta kalla dig muslim.

"Din andra fråga är obegriplig precis som termen fundamentalism i media. Vad är 'Islam som ett samhällssystem'???"

Nog skulle du föredra ett samhälle som styrs enligt islamiska principer, med sharia och allt vad det innebär. Jag tror du har mycket lättare att förstå min fråga än vad du låter påskina. Vi har diskuterat detta förut och du har konsekvent försökt glida undan frågeställningarna när de (enligt modernt västerländskt synsätt) blivit för kontroversiella. Men det kan väl förklara varför ingen "islamofob" (förutom jag då) orkar kommentera ditt inlägg.

17 mars 2010 09:36
Abbe sa...

Hej Wot
Jag vet ärligt talat inte vad du talar om. Så vitt jag känner till har det aldrig hänt att du varit mitt uppe i en diskussion, att någon av oss har svarat på ditt sista inlägg, att du har skrivit ett svar på det men inte fått det publicerat.

Så här har det gått till varje gång:
1 Någon skriver ett blogginlägg
2 Wot kommenterar
3 Någon svarar Wot (Wot svarar tillbaka, någon svarar etc.)
4 Wot står svarslös och skriver inte mer.

17 mars 2010 14:06
Bouhamza sa...

Wot>>>
Det vi skiljer oss i är att du har en bestämd uppfattning om hur allting ligger till. Min personliga uppfattning rör sig i idén om att vi har med sanningen att göra och sanningen bör man vara ödmjuk inför, kanske är det därför du inte får de "hårda svar" du efterlyser?

Jag är inte rädd för att vara kontroversiell, men jag tänker inte heller vara ett instrument för att svenska muslimer svartmålas. Vad jag försöker belysa med inlägget är att ett ord som "fundamentalist" inte betyder något alls när det appliceras på muslimen, men begreppet bär med sig en betydelse från sin krista diskurs som sedan smetas på muslimen och ger en felaktig bild av verkligheten.

Titta på din egen mening: "Sharia och allt vad det innebär...", här krävs det att för att svara på frågan att jag vet vad du menar med "allt vad det innebär"...din tolkning av shariah kanske inte är densamma som min!

17 mars 2010 16:52
Yahya sa...

wot:

Man kan bara bedöma det människor faktiskt säger. Undrar man något får man fråga klart och tydligt. Att Bouhamza (eller någon annan) "innerst inne" vill någonting är helt enkelt inte ett rimligt sätt att argumentera..

Sedan kan man i vidare bemärkelse fråga sig varför det finns en hel uppsjö av böcker som går ut på att visa hur alla muslimer "innerst inne" hyser extrema åsikter. Och ännu viktigare; att man underkänner all inomislamisk kritik av extrema avarter som falsk och inte värd att ta på allvar. Läser man Ibn Warraq och Robert Spencer så får man intrycket att endast al-Qaida är "äkta" muslimer..

Det är ett ganska märkligt förfarande. Ett gigantiskt "straw man"-projekt verkar det som.

17 mars 2010 20:49
wot sa...

Bouhamza:

Det du skriver låter farligt nära klyschan "du har din sanning och jag har min sanning", som om den här diskussionen försiggick på Familjeliv eller värre forum. Sanningen är vad som är sant. Om det verkligen vore sanningen vi hade att göra med skulle du inte behöva eller ens kunna sväva på målet på det sätt du gör.

Alla troende muslimer är inte fundamentalister. Läs t.ex. Vems islam av Mohammed Fazlhashemi. Du är fundamentalist, antar jag, och anser därför att alla riktiga muslimer är fundamentalister. Din sanning är i det här fallet osann. Så ock din uppfattning om vad du vågar kalla verkligheten.

17 mars 2010 21:18
Bouhamza sa...

Wot>>>

Nej, sanningen kan bara vara en, men jag är inte så dumdryg att jag tar för givet att jag är den enda som vet den och alla andra har fel. Jag skrev att man måste vara ödmjuk inför sanningen, inte att två motsatta åsikter kan vara lika sanna.

Jag har läst Fazlhashemi. Det finns ingen konflikt mellan våra perspektiv, eftersom de är olika perspektiv. Min text är skriven ur ett normativt perspektiv, dvs utefter vad den religiösa dogman ställer upp för kriterier. Fazlhashemi skriver mer ur perspektivet vad muslimer faktiskt gör och har en mindre snäv definition av "muslim".

Din egen definition verkar vara den mest svävande. Irshad Manji, är hon muslim? Nima Daryamandj, är han muslim? Dilsa Demirbag-Sten? Ayaan Hirsi Ali? - Svarar du JA, så är ditt perspektiv det att du helt fråntar ordet någon som helst betydelse eller innehåll. Svarar du NEJ, ja du är du icke-inkluderande och dessutom teolog.

Så vad svarar du?

18 mars 2010 05:42
wot sa...

Bouhamza:

Å ena sidan har vi det normativa perspektivet, som gör varje muslim till extremist i majoritetssamhällets ögon. Å andra sidan har jag svårt att acceptera att majoriteten muslimer är så efterblivna så att de skulle föredra ett samhälle med mycket mindre frihet än det de nyligen funnit vara en lämplig tillflykt. Eller har jag fel i det sistnämnda? Överför jag in min egen uppfattning om värdet av, universella mänskliga rättigheter, upplysning och individuell frihet? ÄR faktiskt de flesta muslimer efterblivna?

Så ja, du har rätt: Jag är ytterst svävande på målet. Till dess vi har ordentlig fakta i målet (t.ex. liknande de undersökningar om muslimers värderingar som gjorts i andra västländer, i vissa fall med skrämmande resultat) lär vi få nöja oss med att den är muslim som väljer att kalla sig muslim. Och varför inte? Det handlar bara om utövande av en religion - tro på övernaturliga fenomen parat med gammaldags moralism och ritualer in till gränsen (och över?) av tvångshandlingar. Rejält svårdefinierat och ointressant att försvara rationellt. Så visst kan vi betrakta begreppet muslim som betydelselöst. Traditionell islam, däremot, synes vara rätt så väl definierad.

Svårt har jag att förstå hur du skiljer på normativt och praktiskt. I teorin, visst, men att vara muslim är en praktik, vad jag har förstått.

"din tolkning av shariah kanske inte är densamma som min!" - Har du en EGEN tolkning av Svea Rikes Lag? Tror du jag har det? Och i så fall - vad har det för betydelse för tillämpningen av den lagen?

22 mars 2010 19:37
wot sa...

Yahya:

I många diskussioner med muslimer har jag upptäckt att man får lägga pussel. Och pusslet är lite av 3000-bitars med hälften blå himmel. Man får vrida och vända och tjata och fråga om igen. Och lägga pussel med de svar man kanske får, svar som ofta är undanglidande, halva eller svar på andra frågor än de man ställt. Jag vet att jag ibland lägger orden i mun på folk men det är inte illa menat utan bara en liten provokation i förhoppning av att få ett klart svar. Ber om ursäkt för det.

22 mars 2010 19:43
Bouhamza sa...

Wot>>>

Jag föreslår att du tar ett halvår och går en s.k JÖK (juridisk översiktskurs). ALL lag kräver uttolkning, oavsett om det är Svea rikes eller islamisk shariah. Det är detta faktum som gör att vi har yrkesgrupperna domare, advokater, åklagare etc. (Detta existerar även inom den islamiska rättstraditionen, trot om du törs.)

23 mars 2010 15:27
Josephus clipeatusum sa...

Hej WOT,

Har du funderat över att bristen kan ligga hos dig, och att du inte har förmågan att fatta svaren du får? Det finns gott om universitetskurser och litteratur om islam i Sverige, där du kan få ditt lystmäte tillfredsställt på i stort sett all slags kunskap inom Islam.

Och håll dig till ämnet. Ämnet var fundamentalism, hur lyckades du spåra ut till "majoriteten muslimer är så efterblivna så att de skulle föredra ett samhälle med mycket mindre frihet än det de nyligen funnit vara en lämplig tillflykt". Vad har detta med ämnet i inlägget att göra? Hur tänker du egentligen och hur drar du dina slutsatser?

24 mars 2010 09:44
wot sa...

Bouhamza:

JÖK - det vore roligt. Så mycket intressant, så lite tid.

Anyway, vi är överens. Jag menar att det gör så gott som detsamma vad jag (och du) har för tolkning av sharia. Saken avgörs av juristerna och de är (undantagslöst?) traditionella. Du får ha en (romantisk?) tolkning av sharia men ändå går den inte ihop med universella mänskliga rättigheter.

Om du nu skulle ha en egen tolkning. Så vitt jag har förstått är du traditionalist du med.

24 mars 2010 09:46
wot sa...

Josef:

Visst har (även) jag brister. Försöker rätta till dem. Diskussion är ett sätt. Har du något boktips? Letar för närvarande efter bra titlar om offensiv jihad och sharia. Reliance of the traveller verkar vara the sh-t för det sistnämnda.

Bouhamza synes mena att fundamentalist är en meningslös karaktärisering av en muslim, därför att islam till sin natur är fundamentalistiskt och alla muslimer därmed fundamentalister. Jag har svårt att tro det.

Så vitt jag har förstått.

24 mars 2010 09:58
Josephus clipeatusum sa...

Wot, det här börjar bli tjatigt men du måste börja läsa inläggen ordentligt och utan fördomar.

Som jag förstått Bouhamza har han försökt förklara att fundamentalist används i betydelsen extremist i väst. Eftersom varje muslim måste tro på och erkänna fundamenten i islam, som Koranen och hadith, så är varje muslim en fundamentalist - oavsett om muslimen anser att Koranen och hadith ska tolkas liberalt, modernt eller konservativt. Muslimen kan alltså vara fundamentalist utan att vara "extremist", göra en bokstavstolkning eller ha en oförsonlig inställning. Det finns alltså en begreppsförvirring i media vad gäller islam och muslimer.

Vad gäller litteraturtips så fick jag rådet en gång att kolla litteraturlistan på universitetskurser. Hur som helst så tror jag att ditt förslag - Reliace of the traveller - är en utmärkt kommentar över sharia (utifrån shafi'i-skolan, vilken är en av fyra erkända lagskolor inom sunni-islam).

24 mars 2010 15:54
wot sa...

Josef:

Tack för förtydligandet. Nu vet jag inte om Bouhamza helt håller med vad du skriver men jag kanske kan betrakta er mening som kollektiv?

Men vad innebär det att "tro på och erkänna" koranen och ahadith? Du synes mena att det kan innebära en modern liberal tolkning fri från bokstaven. Jag trodde nog att detta att tro på och erkänna koranen vanligtvis innebär att betrakta den som Guds BOKSTAVLIGA ord. Visserligen finns det många sätt att bokstavligen tolka en text - tydligare än så är aldrig naturligt språk, särskilt om texten är elliptiskt formulerad och skriven med en svårt defekt skrift - men det är ändå långt till att förhålla sig fritt till ordet. Finns det någon sådan (spridd och erkänd) tolkningstradition inom islam?

Och en bokstavstrogen tolkning lär alltså av majoritetssamhället betraktas som extrem.

24 mars 2010 16:59
Kulturkritikern sa...

Wot:
Du verkar vara intresserad av tolkningslära. Jag skulle därför vilja rekommendera Hashim Kalalis ”Principles of islamic jurisprudence”. Den boken går igenom grunderna för tolkningslärans principer. Om du läser den kommer du nog att förstå varför traditionella muslimer tolkar urkunderna som de gör.

24 mars 2010 20:54
Josephus clipeatusum sa...

Nej WOT, du ska nog inte utgå från att vår mening är kollektiv i varje uttalande. Därför skriver jag att detta är som jag förstått Bouhamza.

Tyvärr kan jag inte fullt ut besvara vad som krävs för att göra en giltig tolkning av Koran och hadith, eftersom jag inte är beläst i islamisk juridik eller rättskällelära.

Däremot känner varje muslim till något så grundläggande som att för att du ska kunna hävda att din tolkning hör inom islams lära så måste du i princip ha stöd för din ståndpunkt genom Koran eller hadith. Just eftersom det finns olika tolkningsmetoder - t.ex. bokstavstolkning eller ändamålsenlig tolkning - och olika sätt att uppfatta språk finns det också olika sätt att tolka islams källor. Detta är anledning till att det traditionellt finns fyra lagskolor inom sunni-islam.

Detta är också varför man ibland kan höra modernistiska muslimer t.ex. hävda att "en kvinna måste inte ha slöja eftersom det inte står i koranen att hon måste". Vare sig argumentet är rätt eller fel så försöker alla troende muslimer - konservativa, moderna eller liberala - att hävda legitimitet för sin ståndpunkt genom att på något sätt hänvisa till Koranen eller hadith.

Tyvärr kan det emellertid bli väldigt fel när männsiskor, som inte är skolade inom traditionell islamisk juridik, försöker ge sig på tolkning av Koranen eller hadith. Ett exempel är de små muslimska grupper/sekter genom historien som gjort ganska aggressiva och snedvridna tolkningar av källorna/fundamenten för t.ex. hur och när man får använda våld.

24 mars 2010 20:57
Kulturkritikern sa...

Wot:
Du verkar vara intresserad av tolkningslära. Jag skulle därför vilja rekommendera Hashim Kamalis ”Principles of islamic jurisprudence”. Den boken går igenom grunderna för tolkningslärans principer. Om du läser den kommer du nog att förstå varför traditionella muslimer tolkar urkunderna som de gör.

24 mars 2010 20:57
Abbe sa...

Wot skrev:
"och skriven med en svårt defekt skrift"

Du ber om ursäkt för ditt beteende i en tråd och beter dig precis som vanligt i en annan. Jag hoppas att du kan ge ett tillfredsställande svar på vad du menar, annars kommer du troligen aldrig mer att få lämna kommentarer på den här bloggen.

24 mars 2010 21:59
wot sa...

Abbe:

http://en.wikipedia.org/wiki/Defective_script

De tidigaste bevarade koranmanuskripten är kufiska.

Muslimer hävdar förstås den orala traditionen.

Det här var väl inte så kontroversiellt?

25 mars 2010 09:21
wot sa...

KK:

Tack för boktipset. Läslistan börjar bli jobbigt lång nu...

Josef:

Tack för utläggningen. Jag tror jag lär mig någonting nytt här. Vad betyder fundamentalism egentligen? Är man fundamentalist bara för att man på något sätt håller sig till fundamenten? Koranen ensamt påbjuder inte slöja entydigt, men lägg till haditherna så är det nog så. En friare hållning med SYFTET i fokus skulle kunna vara att man inte i onödan skall dra till sig det andra könets uppmärksamhet (för då blir det problem). Vad det innebär skiljer sig våldsamt mellan tider och kulturer. Så om man (mycket hypotetiskt) tänker sig en muslimsk indian som lever traditionellt stamliv i Sydamerikas djungler, där nakenhet inte väcker någon som helst uppmärksamhet. Denne klär sig i nära nog ingenting och har inget problem med alla andra gör likadant. För han tänker att de uppfyller islams SYFTE. Hans tolkning är ändamålsenlig. Men bokstavlig är den inte. Skulle vi då betrakta honom som fundamentalist?

Vilken tolkningsform borde ha prioritet? Texten finns ju där, given av gud, och vi har att förhålla oss till den. För mig innebär fundamentalist att bokstaven ges prioritet. Än så länge iaf.

25 mars 2010 09:41
Josephus clipeatusum sa...

Hej KK,

Jag rekommenderar att du läser Bouhamzas inlägg vad gäller begreppet fundamentalist. Själv har jag inte att tillägga till det han eller jag redan skrivit.

Vad gäller dina övriga funderinigar så finns det muslimer som hävdar just att man kan göra en ändamålsenlig tolkning på det sätt du beskriver. Jag kan dock varken säga att deras tolkning är rätt eller fel eftersom jag som sagt inte är skolad i islamisk juridik. Men de betraktas som muslimer så länge de erkänner och tror på islams fundament och håller sig till de trossatser som är givna av Gud.

En intressant parallell till din indian är när Ibn Battuta, en känd nordafrikansk resenär och muslimsk jurist, som levde på 1300-talet och gjorde en "marco-poloresa" långt före Marco-Polo. Han kom till vad jag tror är dagens Maldiverna - om jag minns rätt - och blev tillsatt som jurist (eftersom Ibn battuta var skolad i Maliki-skolan) av härskaren där eftersom folket var muslimer. Ibn Battuta beskriver vilka enorma problem han hade att få kvinnorna där att sluta gå barbröstade. Folket där - som var muslimer - tyckte uppenbarligen inte att det var ett problem.

Kanske någon annan av mina medbloggare kan förklara vad som inom islam är rätt tänkt och varför?

25 mars 2010 10:19
Abbe sa...

Wot:
Problemet är snarare ditt sätt att formulera dig på. Finns det ett inarbetat begrepp som kallas "svårt defekt" när man hänvisar till t.ex. arabiska och hebreiska som skriftspråk, eller var det bara du som tyckte att "svårt defekt" var en lämplig översättning av engelskans "defective script?

25 mars 2010 14:24
Josephus clipeatusum sa...

Faktakorrigering i min förra kommentar: Ibn Battuta och Marco Polo var i stort sett samtida personer.

25 mars 2010 15:16

Skicka en kommentar