Sök i den här bloggen

Dilsa är åter ute och cyklar

3 februari 2010

I SVD den 3 februari (http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/rattsforakt-i-mangkulturens-namn_4197415.svd) förklarar Dilsa dels att ett tillåtande av sharialagar inom arvsrätten - ifall den döde önskar detta - skulle innebära ett brott mot grundlagen och allas lika värde, dels att man inte ska tillåta heltäckande slöja eftersom Dilsa inte kan gå till moskén i bikini.

Dilsa blandar korten rätt rejält, kanske medvetet, eftersom man redan idag inom arvsrätten kan sätta reglerna om "allas lika värde" ur spel - nämligen genom testamente. Här är det fritt att diskriminera vem man vill. Det lagen garanterar är laglotten - hälften av arvsrätten.

En del av allas lika värde innebär bl.a. att individen själv ska kunna bestämma till vem denne vill låta sitt arv gå vidare (med reservation för laglotten). Allas likhet inför lagen innebär inte att alla ska ha det likadant - en sådan tillämpning är endast möjlig i teoretisk marxism och är en utopi. Det är därför lagen t.ex. inte föreskriver att alla ska ha rätt till samma lön, samma boendestandard, samma bidrag och samma skatt.

I grundlagens 1 kap 2 § beskrivs att ingen får diskrimineras och i 1 kap 9 § föreskrivs att domstolar och myndigheter ska beakta allas likhet inför lagen. Det första innebär ju att det offentliga inte får diskriminera sina medborgare - i det civila (där privata tillgångar ingår) diskriminerar vi ju dagligen varandra (eller säljs t.ex. varor till samma pris i alla affärer?) och arvsrätten är ju en del av denna civila del som vi själva till stor del förfogar över. Den senare bestämmelsen innebär egentligen att lagen gäller alla medborgare och att man inte har monarker och liknande som står över lagen - något som Sverige inte helt uppfyller eftersom monarken i Sverige inte kan straffas för sina handlingar (5 kap 7 § i regeringsformen). Det finns alltså ingen grundlag eller lag som ger stöd för Dilsas påståenden.

Dilsas andra käpphäst, där hon förklarar att eftersom hon inte kan gå till mosken i bikini ska kvinnor därför inte heller kunna gå i heltäckande slöja på gator och torg, har jag behandlat tidigare. Jämförelsen är inte relevant. Mosken är inte allmän och offentlig plats, vilket gator och torg är. En moske är plats uppförd i syfte att besökas av människor med viss övertygelse och viss klädsel. Det exempel på andra "allmänna" icke-religiösa platser i samhället som rättsalar, skolor och t.o.m. restauranger som Dilsa inte skulle kunna besöka i bikini. Det beror på att dessa platser inte är allmänna och offentliga platser. Inte heller här kan alltså Dilsa presentera några legala eller logiska argument för sina islamofoba åsikter.

7 kommentarer:

Echmech sa...

"Det exempel på andra "allmänna" icke-religiösa platser i samhället som rättsalar, skolor och t.o.m. restauranger som Dibla inte skulle kunna besöka i bikini. Det beror på att dessa platser inte är allmänna och offentliga platser."
Men du ser det såklart naturligt att kunna besöka dessa platser i hijab/burka? Skulle jag hindra dig från att komma in i min restaurang i bikini, bondeoverall eller MC-klubbsväst gör jag inget fel men om du bär burka och jag nekar tillträde så åker jag dit så det smäller om det. Det var ett jävla hycklande här!

3 februari 2010 18:23
Josephus clipeatusum sa...

Hej Echmech,

Det jag vänder mig emot är Dilbas moskejämförelse. Sedan ger jag exempel på ställen - som inte är religiösa - där hon inte heller får ha bikini pga ställena är avsedda för annat. T.ex. en skola är avsedd för lärande, en rättssal för rättstillämpning och restaurang för matbesök, liksom religiösa lokaler är avsedda för tillbedjan. Ingen av ställena är alltså en badstrand för vilken bikinin är avsedd.

En restaurangägare skulle kanske kunna komma undan med att hänvisa till hygien vad gäller förbud mot bikini på restaurang. Hidjab, eller burka för den delen, är avsedda att användas utanför hemmet och används så över stora delar av världen. Att förbjuda en schal i t.ex. en restaurang gör man på ideologiska grunder för att förtrycka dessa kvinnors rätt och egentligen inte för att klädseln är olämplig på stället. MC-västar och schal hör nog inte heller till samma division, såvida inte du kan belägga att svenska muslimska kvinnor är lika våldsamma som mc-klubbmedlemmar och att du har befogenhet att känna dig hotad av den schalbeprydda kvinnan.

Slutligen är poängen med mitt inlägg att jag är emot förbud mot viss klädsel i allmänna och offentliga platser som gator och torg - vilket Dilba är ute efter. Kvinnor som bär schal, eller burka, kan inte bojkotta allmänna platser som de måste vistas i - som gator, torg eller myndigheter. Tvingar man dem att ta av sig schalen har man också tvingat dem att bryta mot sin religiösa övertygelse = brott mot religionsfriheten.

3 februari 2010 18:54
Damitri sa...

Textförfattaren heter Dilsa - inte Dilba. Jag kan inte tolka hennes text på annat vis än att hon försvarar allas rätt att klä sig som de vill på gator och torg. Det inkluderar alla olika varianter av traditionell muslimsk kvinnoklädsel. Jag vet att du nog vill missförstå henne men ni håller faktiskt med varandra.

3 februari 2010 20:29
Echmech sa...

Jag tycker personligen att vi har alldeles för många förordningar i Sverige och för lite personligt ansvar. Jag ser det som en självklarhet att folk på sin fritid ska få klä sig hur de vill (så länge det inte bryter någon lag) på offentliga platser och på sin egendom (eller den egendom du hyr) och jag sa inget annat i mitt första inlägg. Jag anser däremot att alla arbetsgivare (inklusive offentlig sektor och myndigheter) ska ha rätt att ha en dresscode för de anställda samt att alla privata företag och privatpersoner ska ha rätt att porta vem de vill. Det finns då ingen som kan tvinga någon annan att ta av sig ex. sin sjal, personen ifråga har [b]alltid[/b] ett val mellan att avlägsna sjalen eller avlägsna sig själva.

Religionsfriheten innebär också att kunna välja frihet från religion!

3 februari 2010 20:42
Josephus clipeatusum sa...

Damitri:

Dilba är nu ändrat till Dilsa. Tack för påpekandet.

4 februari 2010 19:20
Wide sa...

Väl fångat Echmech. Dilsa är nog något av ett rött skynke för vissa. Nåja, det kan hända den bäste - känner själv av problemet ibland ;-)

Friheten att bära vilka klädesplagg som helst är dock en smula begränsad. Vi kan inte välja att klä oss så att vi visar ett förargelseväckande beteende, och vi kan inte klä oss med symboler för rörelser som är kända för hets mot folkgrupp (inklusive homosexuella). Uniformer är heller inte allmänt tillåtna. Men detta är förstås extremer som endast berör nazistiska hakkors, paramilitära styrkor och till exempel ... öh ... slöjan som symbol för bärarens traditionella islamiska tro?

Vet inte varför jag skriver denna kommentar för den lär ju aldrig bli publicerad. Nåja, det är ju er blogg så ni har rätt att välja och vraka på det sätt som passar er tro. Händelsevis på samma sätt som Feyerabend påstår att den vetenskapliga metoden fungerar.

4 februari 2010 22:20
Josephus clipeatusum sa...

Hej Wide,

Anledningen till att man väljer vilka kommentarer som ska publiceras är om de dels håller en vettig ton, dels om de faktiskt hör till ämnet och dels om de tillför något till diskussionen.

Din senaste kommentar om slöjan som symbol för en extrem var typiskt en sådan kommentar som inte tillför något till diskussionen och inte heller håller en särskilt vettig ton, eftersom påståendet bygger på fördomar.

Därför vill jag be dig att tänka på ovanstående innan du kommenterar. En bra diskussion bidrar till kunskap och bättre förståelse.

5 februari 2010 07:29

Skicka en kommentar