Sök i den här bloggen

Opublicerade kommentarer

28 januari 2010

Hej, alla bloggläsare!

Tyvärr har vi haft problem med att hantera kommentarsfunktionen, och därför inte heller släppt igenom några kommentarer. Nu är i alla fall detta åtgärdat. Ni är hädanefter välkomna att lämna kommentarer på de inlägg som publiceras.

Välkomna till bloggen, förresten!

Mvh
Admin

Muslimska Perspektiv

Fortsatt debatt om heltäckande slöja

26 januari 2010

Idag den 26 januari fortsätter DN att skriva om förslaget om förbud mot heltäckande slöja i Frankrike.

Artikelförfattaren skriver att "President Nicolas Sarkozy har länge uttryckt sitt ogillande mot slöjor som täcker hela ansiktet. Han anser att slöjan kränker kvinnans rättigheter och strider mot den franska republikens grundprinciper."http://www.dn.se/nyheter/varlden/debatt-om-slojor-skapar-splittring-i-frankrike-1.1033487.

Något frågande ställer jag mig till hur Sarkozy genom att förbjuda något som borde vara en mänsklig rättighet - att välja sin egen klädsel - räddar kvinnans rättigheter. Dessutom, vart är vi på väg. Visst är det ett fåtal muslimer som kanske känner sig träffade av just detta förbud men på detta sätt börjar en totalitär statskontroll av medborgarna. Steg för steg till dess att allt är kontrollerat och ofritt.

Vissa människor som Dilsa Demirbag har jämfört debatten med att hon t.ex. inte kan gå in i en moské med bikini. Jämförelsen är dock inte relevant eftersom en moske, liksom många andra platser i samhället, inte är en allmän offentlig plats på samma sätt som en gata eller ett torg. Eller menar Dilsa att hon kan gå in i en rättssal i bikini, till ett bibliotek i bikini, till en arbetsintervju i bikini , till universitet i bikini, till biblioteket i bikini, ens till en restaurang i stan i bikini?

Det offentliga rummet kräver förstås också ömsesidig respekt men det är stötande att det finns människor som Dilba och Sarkozy som vill tvinga andra människor att i det offentliga allmänna utrymmet klä sig på ett visst sätt. Å ena sidan argumenterar de mot stater som Iran, vilka tvingar sina medborgare att klä sig på visst sätt i det offentliga, å andra sidan vill de själva tvinga sina egna medborgare att klä sig på ett visst sätt i det offentliga rummet. Det kan endast beskrivas som hyckleri!

Nej Sarkozy, ta inte steget som leder mot totalitärism och diktatur. Behåll det fria Europa!

Vad är vi ute efter egentligen?

25 januari 2010

Många muslimska bloggare som ex. TheAbsoluteBanana och AbouHamza har reagerat mot SvDs rapportering om halalslakt. De menar att den har udden riktad mot muslimer. Jag håller till en viss utsträckning med. Emellertid måste man vara försiktig så att man inte ”ropar varg” varje gång islam på ett mer eller mindre implicit sätt kritiseras.

Det är två viktiga aspekter man måste ta fasta på när man som muslim försöker bemöta vad man anser vara en islamofobisk diskurs. Först och främst måste man ha i åtanke att bemötandet ha en ”ropa-vargeffekt”. För det andra måste man fråga sig vad man är ute efter egentligen? Många muslimer verkar ha det orealistiska målet att islam ska få en normaliserad status i det västerländska samhället. Visst man kan kämpa för att islam skall behandlas som vilken annan religion eller ideologi som helst, dvs en balanserad islamdiskurs. Detta mål är dock egentligen inget konkret mål utan en slags abstrakt idé eller utopi. Om vi bortser från faktorer som det geografiska och historiska förhållandet mellan väst och islam samt andra sociologiska faktorer som gör detta mål orealistiskt är detta målet omöjligt att uppnå av den enkla anledningen att det är extremt vanskligt att på ett tydligt sätt kunna formulera ett sånt mål och således kunna avgöra huruvida målet är uppfyllt. Som muslimsk debatör måste man skilja på negativ islamdiskurs och demoniserande islamdiskurs. Givetvis är gränsen i mångt och mycket flytande men ändock viktig att ha i åtanke.

Vi måste vara medvetna om att islamofober som Demirbag-Sten, Gudmundson m.m. är vana skribenter som säkerligen arbetar efter en klar strategi. En sådan strategi är tämligen lätt att få tillgång till genom en mängd organisationer, tankesmedjor samt politiska partier som betraktar islam som ett hot. Man måste ha klart för sig att islam alltid kommer att betraktas som ett hot av den ena eller andra gruppen. Vi kan inte spela indignerade över att det finns människor som ej gillar islam.

En ärlig och konsekvent aversion mot islam är ganska vansklig att argumentera mot om den är baserad på fakta eller trosföreställningar som är svåra att motbevisa (t.ex. en tomte i skogen sa att islam är dåligt. Därför hatar jag islam) eftersom det är svårt hitta en infallsvinkel varifrån man kan angripa motparten. Vad gäller bombliberalerna så erbjuder deras förmenta liberala värderingar en potent infallsvinkel varifrån man kan angripa deras hyckleri. En viktig aspekt att ta fasta på är att det i ett liberalt samhälle i princip inte går att rikta inskränkningar av specifika rättigheter mot en specifik grupp. Alla förbud måste vara generella och därmed leder de till ett sluttande plan där varje inskränkning ökar risken för ytterligare inskränkningar.

Industrialiserad slakt vs rituell slakt

24 januari 2010

Eskil Erlandsson, jordbruksminister, anser att konsumenterna bör ställa krav på köttleverantörerna för att få bort kosher- och halalslaktat kött från de svenska köttdiskarna enligt SvD.
Minister Erlandsson har slagits hårt i EU för att få behålla den svenska lagstiftning som förbjuder slakt av obedövade djur, något som annars är tillåtet samtliga andra EU-länder.

Henrik Ennart har skrivit suggestivt om skäktning och religiösa matregler två dagar i rad på SvD. Han använder värdeladdade beskrivningar som "utdragen ångest och smärta" och kan inte ens bemöda sig med att rapportera att studier har gjorts som föreslår att skäktning kan vara en mindre smärtsam slaktmetod än de moderna "humana" sätten. (Schulze 1978)

Ett intressant perspektiv är att skäktning förbjöds i Tyskland 1933 (en månad efter att Nazisterna kom till makten), polen 1936 (efter Nazisternas invasion), Sverige 1937, Ungern och Italien 1938. Alla förbud mot skäktning i de Nazi-ockuperade länderna, som så klart var riktade direkt mot det Judiska folket, upphävdes efter de allierade befriat dem. Det enda landet som behöll lagstiftningen var Sverige.

Ennart verkar missa i sina anti-religiösa insinuanta angrepp att det stora problemet inte är skäktning, med eller utan bedövning. Det stora problemet är att profithunger drivit slakterierna till industrialisering, där varken människor eller djurs rättigheter är rationella faktorer att ta hänsyn till. (E. Schlosser: Fast food nation)

Konstiga associationer till heltäckande slöja

23 januari 2010

I dagens webb-DN kan man läsa om en fransk imam som vill förbjuda heltäckande slöja/burka eftersom kvinnorna i Frankrike haft rösträtt sedan 1945. Ibland undrar jag var vi muslimer hittar dessa nötter till imamer. Jag kan inte riktigt förstå hans koppling till rösträtten. Menar han att kvinnor i burka nekas rösträtt pga av burkan eller? Vad jag vet finns inte något land som dragit den gränsen.

Även jag är mycket tveksam till burka i Europa, fast av skälet att det väcker onödiga reaktioner och stigmatiserar debatten om muslimer. Det är inget annat än hyckleri att folk går i alla möjliga kläder i Europa, eller utan kläder för den delen, utan att några plagg förbjuds. Därför borde den som vill, och själv väljer det, få gå runt och täcka för ansiktet om det gör att den personen känner sig lyckligare av det.

För övrigt har jag förstått att det är många konvertiter som använder burka. En konvertit jag pratade med berättade att det kändes skönt att "skydda sig" mot blickarna hon fick eftersom hon uppenbarligen var svensk muslim; hon föredrog då uppenbarligen reaktionerna på burkan.

http://www.dn.se/nyheter/varlden/fransk-imam-vill-ha-slojforbud-1.1032077