Sök i den här bloggen

Ramadan med förkortad fastedag i Stockholm 2013

6 juni 2013

Vi ber om Guds vägledning och barmhärtighet inför Ramadan och påkallar Guds välsignelser över Profeten Mohammed, det sista och slutliga sändebudet som Gud skickade som ett tecken på sin nåd och barmhärtighet mot mänskligheten. Detta är sanningen oavsett vad de som förnekar Gud, eller förnekar hans Profet, påstår om Guds sändebud eller Guds religion.

I enlighet med det religiösa rättsutlåtande (fatwafrån Dar- el-ifta (Egypten), även från al-Azhar, som vi publicerade 2011  på muslimska perspektiv - som tillåter förkortad fasta under Ramadan i Skandinavien när fastedagen överstiger 18 timmar  - publiceras nu tidtabell för Stockholm, beräknad enligt fastetimmarna i Mecka år 2013. Den som är intresserad finner besluten med motiveringar (engelska) under inläggen för år 2011 och år 2012.

För informations skull vill jag meddela att Islamiska förbundet genom Europeiska fatwarådet år 2012 meddelat att de avvisar de åsikter som förklarar att man kan förkorta fastedagarna. Därför tog jag kontakt med fiqh-kunniga AbdulWahid - som själv har studerat fiqh i muslimska länder - och frågat om fatworna från Egypten därmed är ogiltiga. AbdulWahid svarade att fatworna om förkortad fasta från Egypten är giltiga, oavsett att Europeiska fatwarådet har en annan åsikt. Dock vill jag för rättvisans skull påminna om att Abdulwahid och Mohammed Muslim redan år 2011 rekommenderade muslimer att i första hand försöka fasta enligt nordiska tider och om de inte klarar den fastan följa den egyptiska fatwan.

Något som jag åter vill poängtera för er som råkar på folk som tycker det är helt fel att beräkna en normal fastedag (taqdir) är det faktum att riktig skymning och fadjr saknas i Skandinavien och Stockholm på det sätt som föreskrivs i koranverserna om fastan under de ljusa sommarnätterna. Därför gör man i samtliga muslimska församlingar, i Stockholm bl.a., så kallad taqdir (beräkning) av fadjr med olika resultat i olika församlingar mellan maj och början på augusti. http://privat.bahnhof.se/wb449823/prayertimes/prayertimes-references/prayertimes_method-info-eng.html#fiqh-taqdir

[2:187] NATTETID under fastan är det tillåtet för er att komma nära era hustrur. De är en klädnad för er och ni är en klädnad för dem. Gud vet att ni här misstog er och Han vänder Sig till er i Sin barmhärtighet och befriar er från denna börda. Det är rätt om ni ligger hos dem och söker det som Gud har anvisat åt er; och ni får äta och dricka till dess den vita strimman av gryningsljuset kan urskiljas mot nattens mörker. Återuppta då fastan och håll den tills natten faller på. Men undvik beröring med dem då ni drar er tillbaka till moskén för meditation. Dessa är de gränser som Gud [har fastställt]; håll er på avstånd från dem. Så klargör Gud Sina budskap för människorna - kanske fruktar de Honom. 

För mig känns det därför inte märkligare att bryta fastan medan solen fortfarande är uppe under sommaren (pga. taqdir) än att göra suhor (intag av mat innan "gryningen") trots att det är ljust på himlen (pga. taqdir som alla muslimska församlingar får göra under de ljusa sommarkvällarna).

Gud allena vet vad som är rätt. Vår avsikt är att dock att fasta för Hans skull och göra denna uppoffring för Honom, inte för de som tycker vi gör fel för att vi fastar överhuvudtaget eller de som tycker att vi gör fel som fastar enligt taqdir.

Tiderna för fadjr i Stockholm är från Islamguiden.se och för Mecka från Islamic finder.com. Därefter har jag räknat fram timmarna och omvandlat dem genom programmet på http://www.easysurf.cc/tspan.htm.

VÄNLIGEN RÄKNA OM TIDERNA SJÄLV FÖR ATT SÄKERSTÄLLA ATT MINA BERÄKNINGAR BLIVIT RÄTT. Jag tar alltså inte ansvar för att tabellen är rätt beräknad. När du kontrollerat får du gärna bekräfta ifall min tabell behöver rättas.)


Ramadan 2013

Juli 2013
DagFajr


Maghrib

8
2.03

16:52
92.04


16:52
102.05


16:53
112.07


16:54
122.09


1656
132.10


1656
142.12


16:58
152.14


17:00
162.15


16:59
172.17


17:00
182.19


17:01
192.21


17:03
202.23


17:05
212.25

17:05
222.27


17:06
232.29


17:07
242.31


17:08
252.33


17:09
262.36


17:12
272.38


17:12
282.40


17:13
292.42


17:14
302.44


17:14
312.47


17:17

agusti 2013


DagFajr

Maghrib
12.49

17:17
22.51


17:19
32.54


17:20
42.56


17:22
52.58


17:22
63.01


17:24
73.03

17:25
83.05


17:25

Mustafa Omar - en man som borde veta bättre

14 april 2013

För några år sedan då Mustafa Omar var inbjuden till nyheterna fick han frågan varför han hade bjudit in antisemitiska talare till islamiska förbundets konferens. Mustafa Omar svarade något i stil med att det var yttrandefrihet och därför var det öppet för talaren att diskutera det ämne han ville. I samband med nyhetsinslaget minns jag en judisk företrädare som ifrågasatte syftet med att bjuda in antisemiter och det var egentligen samma fråga som dök upp även i mitt huvud. Det var ju inte någon judisk församling som hade bjudit in Lars Vilks att måla konstiga poträtt på "Muhammed".

Varför i hela friden skulle islamiska förbundet bjuda in antisemiter? Trots alla problem, fördomar och attacker muslimer får utstå i Europa idag - och som islamiska förbundet borde ha prioriterat hur man ska lösa - ägnar man sin tid åt att bjuda in talare med vulgär och vämjelig retorik mot judar. Till vilken nytta?

I Malmö vågar inte judar berätta om sin religionstillhörighet pga. en del muslimer från mellanöstern som bor där. Muslimer; vad hände med profeten Muhammeds exempel? Han blev orolig för och gick och letade efter sin judiska granne när grannen blev sjuk. Profeten kunde göra skillnad mellan konflikten han hade med vissa judar och andra judar som han levde i fred med. Vad hände med den muslimska karaktären som ska vara ödmjuk, hjälpsam, god och rättvis mot sin omgivning? Muslimska talare och imamer i Malmö bör offentligt gå ut med en ursäkt till de judiska församlingarna för muslimernas räkning och snarast börja förklara för muslimer hur viktigt det är med god karaktär för en muslim.

Mustafa Omar fick lära sig en läxa i samband med detta. Dock tog han ju avtstånd från antisemtiska idéer offentligt. Därför tycker jag att det var väldigt synd att han nu blev tvungen att lämna sina uppdrag för socialdemokraterna. Hade han fortsatt att sitta i ledningen för både islamiska förbundet och socialdemokraternas partistyrelse hade Mustafa Omar - förr eller senare - blivit tvungen att ta hem svenska värderingar till islamiska förbundet och påbörja ett reformarbete, där islamiska förbundet skulle få skriva om sina stadgar efter svenska normer.

Uppdrag gransking - Repris på gammalt tema

31 januari 2013

Igår den 30 januari 2013 kunde man se uppföljningen av SVT:s "Uppdrag granskning" där man åter skulle avslöja muslimer med dubbla budskap i frågan om polygami.

Jag vill skriva några rader om varför jag anser att denna fråga är ett slag i luften.

Något som varken SVT eller imamerna tog upp var emellertid det dubbla budskap som samhället överhuvudtaget representerar i denna fråga. Bakgrunden torde finnas i den kristna traditionen, arv från romersk rätt om att man endast gifter sig med en kvinna. Det är emellertid inte förbjudet för en man att ha sexuella relationer med flera kvinnor i Sverige eller resten av Europa; det är endast förbjudet att erkänna relationen genom äktenskap. Vad är poängen med denna lag och moralregel? Den stavas hyckleri.

SVT-reportern besvärades även något oerhört över att imamerna och moskéerna lämnade "dubbla budskap". Varför vill inte imamerna ta avstånd från koranverserna som tillåter månggifte?

Det är pga. att det inte är något dubbelt budskap, eftersom det i ett samhälle finns ett antal olika ideér som inte stämmer överens med lagstiftning. Dock väljer man att inte bryta mot lagen, även om den är fel. Det finnsmånga människor som är för dödsstraff på våldtäktsmän och mördare, men det är olagligt.  Det finns folk som anser att marijuana är en trevlig sällskapsdrog, men den är olaglig.  Är det ett dubbelt budskap att folk har en åsikt men väljer att följa det som lagen säger? Nej, imamerna säger att även om det är tillåtet i Islam och det står i Koranen som är Guds eviga ord, så gäller svensk lag i denna fråga.Det står fritt för var och en att ha de åsikter de vill och driva dem. Det är kärnan i en demokrati. Staten är skild från religionen i Sverige. 

Något som förbryllar mig är varför ingen av imamerna, eller andra medverkande muslimer, har tagit hänsyn till, eller nämnt, koranverserna som behandlar polygami i Koranen. De avråder helt klart från polygami eftersom den ena versen förutsätter lika behandling - annars en fru - och den senare versen säger att det inte går att vara likvärdig hur mycket en man än försöker.

[4:3] Om ni är rädda att inte kunna behandla de faderlösa med rättvisa, tag då [andra] kvinnor som är tillåtna för er till hustrur - två eller tre eller fyra; men [begränsa er till] en enda om ni inte tror er om att kunna behandla dem alla lika - eller [vänd er till] någon av dem som ni rättmätigt besitter. Detta gör det lättare för er att undvika partiskhet.

[4:129] Det är inte möjligt för er att ge era hustrur lika behandling i allt, hur uppriktigt ni än önskar det; men ge inte era känslor [för en] så tydliga uttryck att ni lämnar den [andra] i ovisshet [om vad ni känner för henne]. Men om ni lägger till rätta det som ni har brustit i och fruktar Gud [skall ni se att] Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig.
Det är dessa verser som är anledningen till att flera muslimska länder - som grundar sin lagstiftning i islamisk lag Sharia - förbjudit polygami. Därför kan jag inte hålla med den muslimska kvinnan Fazeela - en annars duktig debattör - som menade att koranversen var otidsenlig och därför inte längre var tillämplig. Givetvis måste Koranen alltid sättas in i sitt sammanhang, men verserna i den är eviga. Det är tolkningen av vissa verser som kan förändras (under rätt förutsättningar).

En till sak som förbryllar mig är hur otroligt usla på PR i princip samtliga medverkande muslimska samfund är. De envisas med att vid varje tillfälle media kontaktar moskéerna framföra sina synpunkter genom första generationens invandrare, oftast (äldre) gubbar, som bryter på dålig svenska och därför inte känns särskilt trovärdiga när de pratar om att muslimer ska integrera sig och anpassa sig till det svenska samhället. Det finns gott om muslimer idag som både har akademisk utbildning och talar flytande svenska, men trots det  vidhåller samfunden detta gubbvälde. Dett gubbvälde som inte förmår sig släppa makten till en yngre generation, till kvinnor och till svenska och/eller faktiskt integrerade, utbildade muslimer, som är erkända som duktiga talare. Det spelar ingen roll hur duktig en imam är på arabiska. Pratar han dålig svenska ger det ett tafatt intryck.