Sök i den här bloggen

F.d. ambassadör ondgör sig över handskakning

10 februari 2010

I dagens svd fortsätter debatten om den uteblivna handskakningen som ledde till att arbetsförmedlingen fick betala skadestånd till en arbetssökande, eftersom den arbetssökande nekats a-kassa.

Tyvärr förvirrar Eric Cornell ämnet genom att felaktigt påstå saker som inte inträffat. T.ex. skriver han att det är orimligt att tvinga arbetsgivare att anställa någon som skakar hand eller har en slöja.

Eric, det finns det ingen svensk lag som tvingar någon att anställa en person, vare sig personen skakar hand eller inte. Inte heller finns några rättsfall (som kommit till min kännedom) som utdelar skadestånd till muslimer som i sitt jobb inte vill skaka hand eller bära slöja och jobbet kräver handskakningar eller att håret syns. Att påstå sådana saker stigmatiserar debatten i onödan.

Däremot finns det lagar som innebär att skadestånd ska utgå vid diskriminering, alltså negativ särbehandling.

Vidare, på vilket sätt har DO diskriminerat den kvinnliga arbetsgivaren. DO har uttalat sig mot ARBETSFÖRMEDLINGENS agerande. Den kvinnliga arbetsgivaren har varken behövt anställa mannen eller betala skadestånd till honom.

Det finns andra exempel på lagar och regler som är könsdiskriminerande och samtidigt bygger på värderingar som accepteras av samhället. Exempel på sådana regler är att en kvinnas kroppsvisitation endast får utföras eller bevittnas av en annan kvinna enligt flera svenska lagar (tull- och kustbevakning etc) - så varför könsdiskriminera manliga poliser eller väktare i detta fall? Man kan sluta sig till att lagen inte avser att negativt diskriminera männen i detta fall utan avsikten är att skydda kvinnans integritet, lagstiftaren har gjort en rimlig avväggning. Så varför inte dra en parallell till en man som inte vill ha kroppskontakt med en främmande kvinna av integritetsskäl och för att skydda sig mot åtro.

En kvalificerad gissning från min sida är att de flesta muslimer i Sverige skakar hand med motsatt kön och även förstår att folk kan känna sig sårade av att någon inte vill skaka hand med dem. Det finns dock en skillnad mellan att vilja undvika kroppskontakt för att man vill skydda sin integritet eller om man vägrar skaka hand pga att man ser ner på det motsatta könet. Du framställer tyvärr ämnet som att muslimen ser ner på kvinnan han vägrar skaka hand med. Lagar och förordningar mot könsdiskriminering har ändå syftet att motverka att man särbehandlas negativt pga sitt kön.

När muslimen i det aktuella fallet ville undvika att skaka hand var det pga att han ville skydda sig från risk för begär eller åtrå. Det fanns alltså från muslimens sida inte något syfte att negativt särbehandla det motsatta könet. Speciellt om han - som i detta fall - gestikulerade mot sitt hjärta och visade att han tog emot hennes hälsning till hjärtat.

Tyvärr Eric Cornell, så bidrar du genom dina felaktiga påståenden till att endast stigmatisera debatten då du på ett oriktigt sätt refererar till och reflekterar kring händelsen.

SVD

7 kommentarer:

Omar sa...

Eric Cornell är en av de drivande bakom Abrahams barn som verkar för "dialog" mellan judar, kristna och muslimer. Kan vara bra att känna till vad denna organisation står för. Högsta hönset är Dorothea Rosenblad.

10 februari 2010 20:44
Anonym sa...

Tack för ännu en bra artikel Josephus!
Och tack Omar för informationen.
Den här bloggen är väldigt bra.

11 februari 2010 08:55
Anonym sa...

Jag tycker inte man ska försöka rättfärdiga muslimens beteende med hjälp av vetenskapliga eller rationella argument. Däremot bör vi säga att muslimer inte skakar hans för att de vill följa Guds lag.

Men förutom detta är det en mycket välskriven artikel.

Tack broder.

11 februari 2010 08:59
Josephus clipeatusum sa...

Anonym,

Jag tackar för din kommentar och respekterar din inställning. Det är en ganska svår fråga du tar upp och jag ska försöka klargöra min inställning.

Inledningvis vill jag fastslå att det alltid är pga att Gud har satt upp en regel som vi följer den. Vi kan även konstatera att det är just den förklaringen som egentligen DO och andra myndigheter också använder - det ingår i religionen. De försöker inte heller rättfärdiga den genom rationella förklaringar eller vetenskap.

Den bakomliggande förklaringen till regeln är däremot vara något intresserar både muslimer och icke muslimer och som kan diskuteras och förklaras, eftersom det hjälper oss att förstå Gud och Koranen - det är ju något som även de muslimska lärde sysslar med.

Min uppfattning bygger på att vi muslimer i så stor utsträckning som möjligt ska försöka förstå de regler och de tecken Gud givit oss genom att använda vårt intellekt och därmed försöka använda oss av rationalitet. Det finns ett antal verser i Koranen som manar oss till att använda vårt förstånd och därigenom se Guds tecken i hans natur och i Hans bok. I slutändan är det vad som gör att jag och många andra finner Koranen vara trovärdig.

Jag har i och för sig stött på olika inställningar till varför olika människor är muslimer.

En gammal muslim som föddes på ett ställe och en tid där ateismen/sekularismen var främmande kunde till en början inte förstå när jag förklarade att människor i Sverige (Väst) sa att Gud inte fanns - denna inställning fanns inte i den människans världsbild.

En kvinna jag talade med en gång berättade att hon blivit muslim efter att ha läst en islamisk skrift om klädsel. Hon bara kände starkt att detta är rätt och blev övertygad.

Andra har övertygats av rationella och vetenskapliga argument som de funnit stöd för i Koranen - t.ex. jag.

Är någon av dessa bättre än den andre inför Gud pga av vad som övertygade dem? Eller är det inte ett tecken i sig - för de troende -hur olika människor kan finna vägledning genom Guds ord.

Man kan dock inte förvänta sig att människor, på ett generellt plan, i väst ska intellektuellt acceptera förklaringar som "därför att Gud vill det" - eftersom det blir ett cirkelresonemang. Många av oss är helt enkelt indoktrinerade att tänka på ett västerländskt sätt, nämligen att ifrågasätta och kräva rationella bevis och förklaringar.

11 februari 2010 11:52
wot sa...

"Många av oss är helt enkelt indoktrinerade att tänka på ett västerländskt sätt, nämligen att ifrågasätta och kräva rationella bevis och förklaringar."

Så då har vi i väst även förmågan att ifrågasätta en sådan indoktrinering. Förstår du nu vart ditt argument leder dig?

11 februari 2010 11:58
Lupus el Lobo sa...

Wot

Så då har vi i väst även förmågan att ifrågasätta en sådan indoktrinering. Förstår du nu vart ditt argument leder dig?

Varken argumentet eller dsikussionen handlar om att göra gällande att andra samhällen är friare än västerländska samhällen. Kom tillbaks med dina invändningar när någon argumenterar för att något annat samhälle på ett eller annat sätt är friare än västerländska samhällen.

11 februari 2010 17:28
Josephus clipeatusum sa...

Wot,

Min argumentation om att många av oss är indoktrinerade i västerländskt tänkesätt innebär att jag och andra alltjämt tänker "inside the box" och generellt endast accepterar argumentation som tillfredsställer det västerländska tänkesättet.

Det är väldigt få västerlänningar som på allvar ifrågsätter vårt vetenskapliga synsätt och på allvar tror att andra synsätt skulle vara jämlika, eller lika sanna. Denna diskussion hör dock hemma i ett av de tidigare inlägg som har gjorts här på bloggen, nämligen "en tro på falska gudar".

11 februari 2010 19:45

Skicka en kommentar