Sök i den här bloggen

Konkurrerande livsåskådningar

8 mars 2010


För att förstå världen och det som sker behöver vi göra en tolkning inom ramen för en teori om hur världen är beskaffad. Föreställ dig att du plötsligt börjar känna dig snurrig och törstig, att ditt huvud bränner och att du felbedömer tid och avstånd. Hur skulle du tolka detta?

Ett rimligt svar är att du utgår från att det du känner är sjukdomssymptom av något slag, och det är troligt att denna tolkning ligger i linje med dina tidigare erfarenheter av sjukdom. Tolkningar av världen och av olika upplevelser kan dock vara bedrägliga. Howard Becker skriver t.ex. följande om effekterna av att röka marijuana:

Användaren känner sig snurrig, törstig, huvudet bränner, han felbedömer tid och avstånd. Är sådana saker angenäma? Han är inte säker. Om han ska fortsätta med marijuanabruket måste han bestämma att de är det. Annars kommer detta att bli hög, även om upplevelsen är nog så verklig, att vara ett obehag som han helst undviker.


Marijuanarökaren ovan frågade sig om det han erfor var angenämt eller inte. Den som röker marijuana för första gången och upplever dessa känslor kommer, med stor sannolikhet att bli rädd, och om ingen lugnar honom och bekräftar att allt är som det ska, kommer han antagligen aldrig att röka marijuana igen. Anledningen till att folk fortsätter att missbruka marijuana är att deras vänner försäkrar dem om att de känslor de erfar inte är något att oroa sig för och att allt är precis som det ska. Av detta förstår vi inte bara att vi behöver en tolkningsram för att begripa och tolka vår verklighet, vi förstår också att personerna vi har omkring oss och kulturen vi lever i är viktiga för vår tolkning av, och förståelse för, vad som sker.

Tolkningsramar kan dock vara bristfälliga. Låt oss ta ett annat exempel. ”Nära-döden-upplevelser” sägs vara ett tillstånd där personer som varit nära att dö eller som varit kliniskt döda återvänder till livet och berättar om översinnliga erfarenheter. I boken Life after Life talar ett antal personer om sina nära-döden-upplevelser, hur de t.ex. haft utomkroppsliga upplevelser i samband med en operation eller ett återupplivningsförsök och kunnat bevittna hela förloppet från en annan del av rummet. De har i efterhand redogjort för detaljer som de omöjligen skulle kunna ha kunskap om via sinnesintryck från den plats där deras kroppar låg.

Hur ska dessa upplevelser tolkas? Den klassiska medicinska ståndpunkten hävdar att tillstånden kan förklaras med hänvisning till att hjärnan tillfälligt drabbats av syrebrist och att denna syrebrist ger upphov till något som liknar hallucinationer.

Bristerna hos den materialistiska livsåskådningen blir här tydliga. För att en livsåskådning ska behålla sin trovärdighet och förklarande kraft måste den nämligen definiera verkligheten på ett sätt som inbegriper människors erfarenheter och den värld som de upplever att de rör sig i. Utomkroppsliga upplevelser ska inte kunna inträffa enligt den materialistiska modellen, och deras existens måste förnekas eller bortförklaras. Från ett sekulärt materialistiskt perspektiv tolkas därför patienternas upplevelser som hjärnspöken. Det är därför av yttersta vikt att tydliggöra Islams budskap för människor så att de får möjlighet att tolka sina erfarenheter i linje med en tolkningsram som är vidare och mer omfattande än den bristfälliga ram som erbjuds av den endimensionella moderna vetenskapen.

Ovanstående text är ett omarbetat utdrag ur OAS, al-Ghazali institutets årsskrift. Årsskriften kostar 50 kr (exklusive porto) och ni kan beställa den genom att skicka ett mail till bokbestallning@gmail.com. Var vänlig och uppge namn och adress.

9 kommentarer:

Kulturkritikern sa...

Så sant så sant broder. Tack för en bra artikel!

8 mars 2010 21:22
wot sa...

Varför betraktar du den andliga modellen som en förklaring men den naturvetenskapliga som en bortförklaring? Vi har massor av evidens för att hjärnan under olika former av påverkan kan hallucinera, men vi har ingen evidens alls för det övernaturliga fenomen ni kallar gud. Det synes som din ståndpunkt inte bara är godtyckligt vald utan även ologisk. Eller dum?

22 mars 2010 19:58
Abbe sa...

Wot:
Den naturvetenskapliga tolkningsramen är bristfällig, eftersom den redan på förhand bestämmer vad som får finnas och vad som inte får finnas.Om du läser inlägget igen, noga, ser du att personernas upplevelser och beskrivningar inte kan förklaras med hänvisning till hallucinationer.

23 mars 2010 17:36
wot sa...

Abbe:

Förstår inte. Utomkroppsliga upplevelser kan visst uppträda, det förnekar nog ingen. Det gäller att förklara hur de uppstår. Ditt val av förklaringsmodell synes vara godtycklig/ologisk.

24 mars 2010 09:41
Abbe sa...

Wot:
Så här står det i inlägget:

"I boken Life after Life talar ett antal personer om sina nära-döden-upplevelser, hur de t.ex. haft utomkroppsliga upplevelser i samband med en operation eller ett återupplivningsförsök och kunnat bevittna hela förloppet från en annan del av rummet. De har i efterhand redogjort för detaljer som de omöjligen skulle kunna ha kunskap om via sinnesintryck från den plats där deras kroppar låg."

Frågan är hur detta ska kunna förklaras med hänvisning till hallucinationer. Jag hoppas att det klarnar nu.

24 mars 2010 14:37
wot sa...

Aha, ja då så. Återstår bara att avgöra vilken gudomlighet som de känt denna "ovillkorliga kärlek" från - det kan ju inte vara någon av de vanliga gudarna eftersom de ställer rätt hårda villkor för att dela med sig av sin kärlek.

Eller vänta förresten - finns peer reviews av den här boken? Publikationer av resultaten i erkända tidskrifter? Statistiskt säkerställda resultat med kontrollgrupper etc?

Eller handlar det som vanligt bara om anektoder? I så fall hittar du mer "evidens" på guds existens på vilket livets ord-möte som helst.

24 mars 2010 15:52
Abbe sa...

Wot:
Du bör vara lite mer ödmjuk. Du gör bort dig gång efter annan, eftersom du inte läser inläggen ordentligt. När man äntligen lyckas få dig att förstå vad inlägget handlar om och varför alla dina argument skjuter vid sidan av målet förväntar man sig lite ödmjukhet och kanske till och med en ursäkt, men istället möts man av arrogans, ironi och mer eller mindre subtila försök till förlöjligande.

Jag har medvetet låtit bli att kommentera de otrevligare delarna av dina kommentarer, men den här gången slipper du inte undan. Jag fortsätter gärna den här tråden, men först vill jag höra en ursäkt från din sida och gärna en kommentar till dina anklagelser på denna tråd:
http://muslimskaperspektiv.blogspot.com/2010/02/islamisk-fundamentalism-religionen-som.html#comments

24 mars 2010 16:42
wot sa...

Abbe:

Ursäkta.

Life after life - författare: Dr. Raymond Moody. Verksam som "parapsykolog" (vilket väl kan vara vad som helst). Tror på reinkarnation, existensen av ett efterliv och kristallkulor. Har ett institut i Alabama dit man kan få komma och söka kontakt med döingar genom att stirra i speglar. Hade en forskningstjänst om "consciousness studies" på universitetet i Las Vegas i några år, tills den lades ner (pga frånvaro av resultat?). Tjänsten betalades av en lokal företagare som tror på UFOn.

Kommentar?

24 mars 2010 19:34
Abbe sa...

Ursäkt godtagen.

Vad har Raymond Moody med saken att göra? Snälla Wot om du tar dig tid att fråga får du svar. Var det så himla svårt att fråga vilken källa jag använde i mitt inlägg?

Boken som användes som referens var "God, the evidence" av Patrick Glynn.

24 mars 2010 21:52

Skicka en kommentar