Sök i den här bloggen

Är alkohol nyttigt för hälsan?

30 mars 2010

I programmet Vetenskapens värld, som sänds av SVT, påstår sig forskaren Fredrik Nyström ha bevisat att alkohol är nyttigt för hälsan.

Experimentet utfördes så att Nyström tog friska, unga, studenter som fick dricka några glas vin om dagen under en tre månadersperiod, varefter deras kolestorol och andra värden mättes. Kontrollgruppen skulle inte dricka vin. Gruppen som drack vin visade förbättrade värden vad gäller kolestorol, medan en del andra resultat gav ett frågetecken hur de påverkade hälsan, t.ex. att blodådrorna krympte av alkoholkonsumtion.

Trots att försöket redan efter 3 månader visade ökad förfettning av levern tyckte Nyström och hans polare att det ändå bara var måttligt och att en person minsann t.o.m. fått mindre fett. Vad händer om man dricker alkohol/vin i 3 år eller 30 år? Hur ser levern ut då?

På frågan om Nyström hade fått samma resultat med starksprit svarade han ja, det var inte vinet utan alkoholen som var det nyttiga.

Hela experimentet får en att allvarligt börja fundera på hur man kan bevisa vad man vill genom vetenskapliga metoder.

Det är t.ex. känt att vindruvor innehåller höga halter av antioxidanter, hur kunder Nyström vara säker på att det var just alkoholen som var det nyttiga i så fall?Varför valde han inte att ta en mängd alkohol i vatten, öl, eller sprit i experimentet? Kanske några av personerna i experimentet kunde dricka sprit eller öl och några vin? Åtminstone kunde väl kontrollgruppen fått dricka alkoholfritt vin för att utesluta att det inte är några andra ämnen i vinet som är hälsobringande.

Varför använde han inte försökspersoner över ett större ålderssegment, eller kan man dra slutsatsen att alkohol är nyttigt för alla, även om man endast prövat på unga friska?

För en muslim är egentligen dessa vetenskapliga rön - om att alkohol kan ha en viss hälsobringande effekt - inte något som strider mot Islams syn på alkohol. I Koranen kan man läsa följande.

"DE FRÅGAR dig om rusdrycker och spel om pengar. Säg: "Det ligger svår synd i bådadera men [också] något som kan vara människan till nytta. Det onda de medför är dock större än den nytta de kan ge." (Koranen 2:219)

Vad som känns olustigt med Nyströms forskning är hur man utifrån vetenskapliga metoder kan välja vad man vill få fram för resultat.

5 kommentarer:

Anonym sa...

Bra skrivet, detta och många andra experiment faller inom ramen för uttrycket "Som man ropar får man svar".

31 mars 2010 19:46
Joel sa...

Ja, det var ett otroligt konstigt program, men ganska lustigt. Han VILLE ju verkligen bevisa att alkohol kunde vara nyttigt, men lyckades inte; dessbättre hade han fel redan då det visade sig att blodkärlen inte vidgade sig, som han hade hoppats, utan tvärtom krympte. Annars vet jag inte vad som var nytt med hans undersökning, annat än möjligen tillvägagångssättet. Jag har åtminstone sedan flera år tillbaka hört att jovisst, ett glas vin om dagen kan göra mer nytta än skada, förutsatt att man är 50 (eller om det rentav var 60 eller mer) med redan högt kolesterol och relativt oskadad lever, för då hinner man dö innan konsekvenserna som en sådan konsumtion har på levern hinner "uppväga" de positiva sidorna. Kolesterolet sänks nämligen tämligen raskt, medan levern försämras kontinuerligt.

31 mars 2010 21:25
Unknown sa...

En god poäng. Det sista heliga det svenska folket har kvar är supen, i alla fall får man ofta den känslan. Det är underligt hur desperat försvaret av ett rusmedel kan vara. I fallet du kommenterar så är alkoholen inte ett rusmedel ens utan en medicin! Samtidigt så framträder hyckleriet när ett annat rusmedel (Cannabis)aldrig ens får chansen i morgonsofforna, trots att det finns seriösa studer på medicinska effekter hos den.

31 mars 2010 21:57
Joel sa...

Apropå den heliga hutten, visst gick det ett annat public service-program för något år sedan, "Rör inte min sup"? Det var ganska intressant, vill jag minnas, och ganska ruggigt. Men jo, slutade själv dricka för 1,5 år sedan, och folk upphör aldrig att provoceras, eller att försöka truga: "Vad hindrar dig att dricka EN öl, för att det är gott?" Men att det upprör så många att jag gjort ett avståndstagande som ALDRIG kommer kunna inverka negativt på någon annan, får mig snarast att känna att jag är på rätt spår...

31 mars 2010 22:58
Anonym sa...

Varför blir folk så provocerade av att någon inte dricker? Jag vet inte om detta klipp är representativt för drinkarnas inställning till nykterister, men det är ganska roligt
http://www.youtube.com/watch?v=d_0S07M6dCU

31 mars 2010 23:05

Skicka en kommentar