Sök i den här bloggen

Sara Mohammed, har du några hållbara argument?

26 april 2010

I expressen och i Newsmill kan vi läsa om Sara Mohammeds kamp för kvinnliga rättigheter, genom att kämpa för ett förbud mot slöjan.

Några av hennes argument är följande.

a) Eftersom man inte får bära nazistiska symboler bör man inte heller få bära slöjan.

b) Genom slöjan stämplar man kvinnan som en sexvarelse.

c) I Iran fick deras skola besök av en mulla som tyckte tjejer luktade illa när de hade mens.

d)I Iran finns en mulla som anser att det är kvinnor som orsakar jordbävningar.

e) Många av de kvinnor som bär slöja saknar möjlighet att välja eller tänka fritt.

f)Myndigheter utfärdar oskuldsintyg till tjejer.

g) Kvinnor som väljer att bära burka gör det lika frivilligt som kvinnor som väljer att bli stenade.


Då Sara kommer vi till granskningen av dina påståenden.

a) Nazistiska symboler utgör hets mot folkgrupp. Det beror på att nazisterna har som ideologi att mörda och utrota raser som anses lägre än deras egen. Nazisterna har medvetet och systematiskt utrotat miljoner judar och ett stort antal romer. På vilket sätt föreligger en giltig liknelse till kvinnor som bär slöja i Europa?

b) Det finns inte stöd för att kvinnan skulle betraktas som en sexvarelse i varken Koranen eller islamisk lag. Varken muslimska män, eller kvinnor som bär slöja har påstått detta. Varifrån får du dina fakta? Har du säkrat dem med någon slags undersökning eller statistik?

c) Sara, vilken relevans har din iranska mulla som inte gillar lukten av kvinnor med mens för kvinnor som väljer att bära slöja i Europa? Finns det några som helst fakta som visar att resten av den muslimska världen tycker att kvinnor med mens luktar illa? Varifrån får du dina fakta och har du någon som helst undersökning eller statistik att backa upp dina påståenden med. På vilket sätt är din mulla i Iran representativ för resten av världens muslimer? Med vilken rätt kan du generalisera resten av världens muslimer utifrån din mulla i Iran? Vilken relevans har din mulla med luktsinne för mens beträffande frågan om kvinnor ska få bära slöja i Europa pga religionsfrihet?

d) Din mulla i Iran som anser att kvinnor orsakar jordbävningar, på vilket sätt är han representativ för resten av den muslimska världen. Hela västeuropa frodas över att en lustigkurre i Iran har uttalat sig på detta vis; hur kan du generalisera resten av den muslimska världen utifrån vad en mulla i Iran säger? Vilken relevans har detta för frågan om kvinnor ska få bära slöja i Europa?

e) På vilka fakta, undersökningar eller statistik bygger du ditt påstående om att kvinnor i slöja inte valt eller tänkt fritt? Undersökningar visar tvärtom att muslimska kvinnor i Europa, som väljer att bära slöja har gjort det högst medvetet och tänkt fritt och emot strömmen! Inte minst konvertiter till islam väljer i synnerlig hög utsträckning att bära t.o.m. heltäckande slöja (en fjärdedel av de 2 000 kvinnorna med heltäckande slöja i frankrike är konvertiter).

f) Kan du vid namn nämna de "svenska myndigheter" som utfärdat oskuldsintyg? Och vilken relevans har detta för kvinnor i Europa som valt att bära slöja?

g) Att kvinnor - framförallt i Europa - som bär slöja valt att göra detta i lika hög utsträckning som kvinnor som valt att bli stenade; på vad stöder du detta påstående? Vilken undersökning?

Sara "Mohammed" bygger samtliga sina argument på hörsägen, påhitt och undermålig journalistisk demagogi. Tyvärr känner personer som Sara ingen skam över att öppet ljuga och generalisera muslimer i media. Hon vet att det är vad alla andra vill höra och någon muslimsk motröst kommer knappast att få göras hörd i expressen i alla fall!

10 kommentarer:

Anonym sa...

Det är bra att du gallrar bort allt dravel, och lyfter fram hennes "argument", eftersom det får henne att framstå som den pajas hon verkligen är.

27 april 2010 20:10
Bouhamza sa...

Media älskar inbäddade informanter. Det gör Nyamko Sabuni och Nalin Pekgul också. Frågan är om Sara Mohammed ens skulle fått publicera om hette Sara Svensson? Knappast, tror jag.

28 april 2010 02:47
Anonym sa...

Du har vissa poänger men faktum kvarstår att i den abrahamitiska kulturen där ideologin Islam ingår betecknas kvinnan som mindre värd.
Tydliga exempel på detta är de flertalet judiska och kristna sekter där kvinnans frihet är kraftigt beskuren, ett annat och tydligt exempel är de försök till alternativa mänskliga rättigheter som lades fram under 80-talet vid konferenser med ”Organization of the Islamic Conferens,OIC, (i Dhaka 1983 och i Teheran 1989-90). Dessa deklarationer, som bara delvis har antagits av OIC, slår fast att kvinnor och män är lika värda vad gäller mänsklig värdighet, men att de har olika rättigheter och skyldigheter, främst inom familjen.
Man säger med andra ord att hon inte har samma VÄRDE - RÄTTIGHETR som män.

Burkan är och förblir en politisk symbol på samma sätt som en nazistisk uniform. Den skiljer på män och kvinnor och sexualiserar kvinnan och överför ansvaret för männens sexualitet på kvinnan.
Att muslimska män inte blir upprörda då förespråkarna för burkan indirekt säger att männen är våldtäktsmän som saknar impulskontroll det är för mig märkligt.
Burkan är en symbol för det könsaparteid som konservativa krafter vill införa.

Jag är personligen väldigt trött på alla er abrahamiter (kristna, judar, muslimer) och önskar bara att ni kunde lägga er energi på att vårda era personliga relationer med er GUD istället för att omdana samhället här på jorden.
För jag trodde det var Himlen som räknades?!?

För oavsett vad för dekadens och synd personerna i Sodom och Gomorra omgavs av så räddade ju Er Gud dem som var "rena"i själen.http://sv.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4nskliga_r%C3%A4ttigheter_inom_islam

http://www.globalarkivet.se/423/

29 april 2010 12:09
Josephus sa...

Hej anonym,

Eftersom du redan har bestämt dig för vad de abrahamitiska religionerna står för så är det egentligen ingen ide att diskutera med dig men jag ger dig ett svar i alla fall.

Du skriver själv att muslimer anser att kvinnan och männen är lika mycket värda men att de enligt sharia har olika rättigheter och skyldigheter. Hur du får detta till att bli att just kvinnan är mindre värd än mannen förklarar du inte. Problemet är att du ställer mänskligt värde i förhållande till vilka rättigheter och skyldigheter en individ har. Ditt resonemang kan därför lätt vederläggas genom att man även i modern sekulär rätt ger olika rättigheter och skyldigheter till olika individer i ett samhälle. T.ex. barn har inte samma rättigheter och skyldigheter som vuxna - men ingen människa vid sina sinnen skulle påstå att det innebär att barnen därför är mindre värda.

Invandrare utan medborgarskap har inte samma rättigheter i Sverige - enligt svensk lag - som svenska medborgare. Ingen lagstiftande politiker eller jurist skulle dock drista sig att påstå att syftet med lagstiftningen är att invandrare därför är mindre värda som människor på grund av detta.

Jag skulle kunna ge fler exempel men jag tror att poängen går fram.

Vad gäller att jämföra burka med nazistisk uniform så lägger du egentligen inte fram något annat argument än att islam är som nazism eftersom den skiljer på skyldigheter och rättigheter för män och kvinnor. Jämförelsen är grundlös och självmotsägande. Nazism förespråkar olika värde mellan olika raser, att raser som är underlägsna ska förintas och de ideologiska symbolerna (t.ex. en svastika) i sig anses därför mana till hets mot folkgrupp.

Islam förespråkar inte att kvinnor är mindre värda, inte heller att kvinnor ska förintas eller nedvärderas. Islamiska symboler innebär därför inte någon hets mot folkgrupp. (Därmed inte jämförbara med nazistiska symboler).

Om man anser att slöjan ska förbjudas för att den i sig skulle stå för en politisk hållning, så måste man vara konsekvent och förbjuda alla andra politiska plagg och symboler, som sosseknappnålar, moderatslipsar, t-shirts med politiska symboler.

Att muslimska män lagt ansvaret för sexualitet på kvinnan - genom att kvinnan enligt islam ska dölja sin kropp - är en sanning som du själv hittat på. Även män har regler för hur de ska dölja sig i Islam. För övrigt kan du ta ett varv och undersöka hur män går klädda i de mest fundamentalistiska islamiska staterna (Iran, Saudiarabien, afganistan) så ska du se att männen i princip täcker sig i samma utsträckning som kvinnorna. (Bortsett från att männen ej täcker ansiktet).

Att försvararna av burka menar att muslimska män saknar impulskontroll och våldtäktsmän är ett påhitt från ditt läger - även om du uttalar denna lögn många gånger till så kommer den likväl inte bli en sanning.

Så, om du är så trött på alla abrahamiter så kan du väl lämna oss att praktisera vår religion i lugnan ro. Trots allt är det ju ingen abrahamit som försöker tvinga dig att klä på dig burka eller med tvång anta vår livsstil. Däremot vill du tvinga oss att klä oss som du.

Att du anser dig har rätt att bestämma över vår livsstil, beror det på att du anser oss vara mindre värda som människor? För om vi är lika värda som borde ju även vi abrahamiter/muslimer ha samma rättigheter som alla andra att klä oss, tänka och leva som vi vill. Och du ska ha samma skyldighet att respektera vår livsstil som vi ska vara skyldiga att respektera din. Se, där har vi ju din självmotsägelse i ett nötskal.

29 april 2010 19:40
Josephus sa...

@ anonym:

Ett tillägg. Jag förstår varken din poäng med, eller tolkning av, Sodom och Gomorra i detta sammanhang.

29 april 2010 20:01
Anonym sa...

Hon skrever ju tillsammans med islamofoba religionsvetarpolitikern Filip Wendahl

3 maj 2010 22:28
Johan Asklund sa...

Frågan är varför det är så att överallt i världen där islam är en minoritetsreligion, så uppstår det problem för dessa muslimer över att både bli en del av det stora samhället där även andra religioner ingår. Är det bara en slags konspiration från omvärldens alla övriga religioner? Kan det verkligen vara så att kristna, judar, hinduer, buddhister osv i hemlighet gör att för att bekämpa de stackars oskyldiga fredliga anhängarna till islam? Eller kan det vara så att det finns ett inbyggt problem i islam att en troende endast skall lyda Muhammeds lag och inget annat?

Det här vet kanske ni här bättre än jag.

Vidare har jag studerat delar av koranen och kan inte låta bli att märka att det är oerhört mycket av innehållet som handlar om hur en muslim skall förhålla sig till icke-muslimer. Judar och kristna nämns vid namn i den heliga skriften, vilket för mig är rent förkastligt för en religion. Mig veterligen så förekommer detta bara hos scientologerna, vilka även de har problem med att leva ihop i ett samhälle som består av flera religioner. För mig känns islam som något av världens största sekt, istället för en öppen och fri religion.

Gissar att jag får rejält med mothugg nu. Annars skulle jag bli förvånad.

18 augusti 2010 11:21
Josephus sa...

Hej Johan Asklund,

nej jag tänker inte ge dig rejält med mothugg eftersom du gravt överskattar din egen förmåga. Det räcker med lite grundläggande kunskaper i historia för slå hål på dina fördomar och bevisa din okunnighet.

Med din logik så är det judarnas eget fel att de blev förföljda i Europa under hundratals år, eller kan det finnas en alternativ förklaring till att en sådan minoritet kom i konflikt med alla andra i Europa och andra ställen?

Frågan är hur du får det till muslimernas eget fel att de blivit kolonialiserade, våldtagna, mördade, utsugna av europeiska nationer i hundratals år genom kolonialism, korståg och andra krig som riktats mot muslimer. Bara i Nordafrika dog hundratusentals muslimer under 1800- och 1900 talen pga eruopeisk (t.ex. fransk och italiensk) kolonialism. Exemplen är många, hela muslimska arabvärlden och Afrika blev kolonialiserade och utsugna och fick slåss för sin frihet för att slippa de vita herrarna som kom för att "befria" dem.

Hur kan du skylla på de muslimska tjetjenjerna för att de inte vill tillhöra ryssland (när alla andra fornsovjetiska stater som Estland, Lettland, Litauen, Ukraina m.fl. kunde få frihet)?

Hur ska man skylla på palestinierna för att deras land blev ockuperat och de blev fördrivna.

Det handlar om något så enkelt som att en minoritet nästan alltid blir utsatt för majoritetens förtryck i kulturer som anser sig vara förmer och bättre än andra.

I övrigt så för du fram en massa subjektiva fördomar och du kan varken visa fakta eller komma med exempel på vad som är förkastligt, kryddat med en del märkliga synpunkter.

- För det första, hur mycket är "oerhört mycket" beträffande hur muslimer ska förhålla sig till andra religioner.

- Vad är det som är fel med instruktioner hur man ska förhålla sig till andra religioner?

- Varför är det förkastligt att nämna judar och kristna vid namn? Du nämner ju Islam vid namn och varför är det mindre förkastligt när du gör det?


Ledsen att jag fick kasta om i din världsbild Johan, men du kanske ska tänka efter lite nästa gång innan du slänger ur dig rappakalja.

19 augusti 2010 18:27
SB sa...

Assalamu aleykum

Oj vad roligt, Sara Mohammads argument har jag missat totalt!


a) Lite mer kött på benen får man nog ha för att likställa en politisk hatideologi med en religion...

b) Men... är inte kvinnan en sexuell varelse? Det går oftast inte bestämma sig exakt hur man vill ha det för slöj- och burkamotståndare. Kvinnan får INTE ses som sexuell i vissa sammanhang, och i andra skriker man högt om "kvinnlig sexuell frigörelse" (alltså, sexuell varelse). För övrigt så har reklam- och mediabranchen sexualiserat och degraderat kvinnan mer än nog under lång tid, mer än vad en slöja någonsin skulle klara av. Märkligt att vi inte inför lagar där istället.

c) Helt irrelevant, så varför ens besvara det?

d) Återigen, helt irrelevant. Misogyna mansgrisar finns det överallt, både bland muslimer och icke-muslimer.

e) Ja, precis som i många delar av världen där slöjan inte är relevant. Hon lär inte kunna tänka fritt och självständigt enbart för att man förbjuder slöjan heller. Dessutom stinker det kulturell hybris lång väg med det här argumentet så att jag mår illa. Jag vet inte om 9-åringar med string tänker fritt och självständigt heller men ändock finns ingen åldersgräns på ett plagg som framställdes för sexuell "njutning" och inget annat...

f) Okej... Vilken myndighet vet jag inte, men jag har hört att läkare gjort det bara för att hjälpa utsatta flickor från att utsättas för hot och våld. Frågan är bara hur Sara M. lyckas koppla ihop slöjan med detta; cause and effect?

g) Applåder! Applåder! Återigen, det stinker misogyni och kulturell hybris lång väg (paradoxalt nog, då Sara Mohammad avger Uncle Tom vibbar). Kvinnor som klär sig i kortkort och string är lika fria som de som väljer att prostituera sig... Ett logiskt resonemang, någon?

3 augusti 2011 14:22
Anonym sa...

bra skrivit !!!!!1

6 november 2011 00:57

Skicka en kommentar