Sök i den här bloggen

Ett fegt och lömskt dåd

12 december 2010

En man har i islams namn slagit till och sprängt sig själv i centrala Stockholm, lördagen den 11 december 2010. Flera tidningar rapporterar om detta, se 1,2, 3, 4, 5, 6, 7.

Motivet ska ha varit att Svenska samhället stöttat Lars Vilks i sina skändningar av Profeten och att det finns svenska trupper i Afganistan. Sprängaren menar att nu får även svenskarna smaka på sin egen medicin. Han slänger en känga åt alla övriga muslimer i Sverige som han tycker fjäskar för samhället.

Nu dog attentatsmannen, men jag vill ändå postumt skicka en känga tillbaka till honom och eventuella andra som tänker likadant:

- Endast en feg och lömsk usling kan begå denna slags handling. Vore det så att du ville hämnas på trupperna i Afganistan så kunde du åkt ner dit och försvarat de kvinnor och barn du påstår dig vilja försvara; Men det kräver förstås bra mycket mer mod och nerver att ge sig ut på slagfältet än att spränga civila i en storstad, som är ute och köper julklappar. Och om du är arg på Lars Vilks, varför ska du då försöka spränga och döda andra oskyldiga, bara för att de bor i samma land som Vilks?

Till alla muslimer i Sverige som nu kommer att få ta emot ilska och reaktioner från majoritetssamhället vill jag säga att försöka tänka er in i hur Profeten, frid vare med honom, hade handlat om han var här bland oss. Vi måste försöka göra som profeten skulle ha gjort.

När han blev utsatt av sitt samhälle så hade han tålamod. Han försökte vara god tillbaka även mot sådana som behandlade honom illa, vilket gjorde honom respekterad och omtyckt. Så länge ingen använde våld mot honom, eller mot muslimerna, så tog han aldrig till våld. Hans sätt var att vinna sin omgivning med godhet. Tappar vi detta så har vi tappat en stor del av vår religion och vår tro.

Till hela Sverige i övrigt vill jag rekommendera läsning av Dilsa Demirbags kolumn i expressen "Låt oss inte falla i fällan kollektiv skuld".

För övrigt vill jag tillägga att för många av oss muslimer är detta dåd lika skrämmande och avskyvärt som det var för många svenskar vad gäller den s.k. "lasermannens" brott.

8 kommentarer:

Anonym sa...

Jag skulle inte vilja satsa mina pengar på att detta verkligen är vad det synes vara. Det händer alltför mycket underligheter i landet numera för att man ska kunna ta någonting för givet.

12 december 2010 17:02
Anonym sa...

Jag uppskattade det statsministern Fredrik Reinfeldt sa: ”vi ska stanna vid det vi vet” ”vi ska inte fylla på med egna svar” ”man ska inte spekulera”

Det var klokt sagt.

Det som hände i går, var långsökt, men inte helt uteslutet. Jag har oroat mig länge för det som skulle kunna hända.

Människan är en oerhörd komplex varelse, många faktorer kan påverka hennes beteende, vissa är synliga, vissa andra är mindre synliga, det kan göra henne oberäknelig.

Vi kan fyllas antingen med positiv energi eller med negativ energi, den negativa energin kan leda till våldsam utbredning i form av bråk eller ännu värre till dåd. Kräkningar är en källa till negativ energi!

I det påstådda brevet (vars källa är fortfarande okänd) sades det att pga Afghanistan kriget, Lars nidbilder..

Här ser vi ett motiv, vi kan tycka vad vill om det, men det är fortfarande ett motiv.

Jag tycker inte om att spekulera, men jag kan inte låta bli. Det har hänt mycket sistone.

Nidbilder+den brutala polis insatsen i Göteborg+lasermannen i Malmö+Afghanistan kriget..etc.

Allt detta kan vara källa till negativ energi.

Fast, nu gäller det att kunna hantera det. Själv brukar jag alltid betona vikten av att följa de lagliga kanalerna!

Annars är risken stor att anarkin tar över, gör den det, då kan man säga hej då till det fredliga samhället, för att inte tala om den redan pågående nedmonteringen av rättssäkerheten.

Jag tycker att dagens muslimernas läge liknar ganska mycket den situation de upplevde i Mekka vid islams begynnelse.

Kränkningarna haglade över dem, de hånades ständigt och makthavarna kände ingen sympati för dem. Mekka borna dansade efter Abu Jahls pipa.

Trotts det, förbjud profeten -frid vare med honom - bestämt sina följeslagare att ge sig in i våldet. För det kommer bara att föda mer våld, med förödande konsekvenser för minoriteten.

Jag misstänker att de som utför dessa dåd, har tappat kontakten med samhället, de har gett upp. Det börjar med att man isolerar sig, man upplever vanmakt (det går inte att ändra på något) och då slutar det typ ”åt skogen med mig och mina fiender”

Till alla som är bittra över läget, använd er energi till en positiv ändring i stället. Öka ert kunnande i olika områden, slipa på er retorik så att ni kan tala för er. Det är inte lätt, men vem har sagt att livet ska vara lätt.

I alla fall, vi kan börja med att be för ett fredligare samhälle.

12 december 2010 19:09
Anonym sa...

Den där mannen var en psykopatisk mördare. Ingenting annat.

Hade han inte varit "muslim" hade han hittat på något annat, som "röster i huvudet"
eller för att "rädda djuren" som den där skolmördaren i Finland.

12 december 2010 20:31
Anonym sa...

Sura 9:5 When the sacred months are over slay the idolaters wherever you find them. Arrest them, besiege them, and lie in ambush everywhere for them. If they repent and take to prayer and render the alms levy, allow them to go their way. God is forgiving and merciful.


Såå gud är förlåtande? Ja, om man ber om ursäkt tydligen. Västvärlden ber inte om ursäkt för yttrandefrihet oavsett om det gäller politik eller profeter. Jag försvarar yttrandefriheten.

13 december 2010 17:35
Yusuf sa...

Jag är så trött på alla islamhetsare som tror att de är otroligt klipska för att de kan klippa ut en vers ur sitt sammanhang och påstå att de har hittat bevis för att Islam är en våldsreligion.

Därför tar jag med ovanstående kommentar och besvarar den med att citera sammanhanget i Koranen, som uppenbarligen handlar om att när muslimerna blev attackerade och fienden därmed bröt fredsfördraget fick muslimerna tillåtelse att slå tillbaka (dock fick muslimerna inte slå tillbaka under de heliga månaderna, vilket innebär att fienden i praktiken fick respit!). Det kallas för rätten till självförsvar och gäller alltjämt. Observera att enligt Koranen ska den fiende som vill ha skydd erbjudas detta (1.300 år innan världens stater kunde förenas om samma princip i tredje genevekonventionen som antogs 1907) och muslimerna fick - enligt Koranen - givetvis inte heller slå till mot avgudadyrkare som höll föredraget. Det finns ingen koppling till ditt påstående om "västvärldens" yttrandefrihet och annat trams du kläcker ur dig i din okunskap och arrogans.


[9:1] GUD OCH Hans Sändebud säger upp de fördrag som ni har slutit med avgudadyrkarna.

[9:2] [Tillkännage för dem:] "Rör er var ni vill på jorden under fyra månader, men ni skall veta att ni inte kan uppresa er mot Guds [beslut] och att Gud skall förödmjuka dem som förnekar sanningen."

[9:3] Gud och Hans Sändebud tillkännager för alla människor på den Stora vallfärdens dag: "Gud avvisar [allt samröre med] avgudadyrkarna, och Hans Sändebud [gör detsamma]. Om ni visar
ånger är det för ert eget bästa, men drar ni er undan skall ni veta att ni inte kan uppresa er mot Gud." Och låt alla förnekare av sanningen veta att ett plågsamt straff [väntar dem].

[9:4] Härifrån skall undantas de bland avgudadyrkarna som har slutit fördrag med er och som inte i något avseende vållat er skada och inte har bistått någon [i fientliga företag] mot er. Fullgör era
förpliktelser enligt fördragen med dem, så länge de är i kraft. Gud älskar dem som fruktar Honom.

[9:5] När de helgade månaderna gått till ända skall ni döda avgudadyrkarna, var ni än träffar på dem;
tag dem till fånga och omringa dem och lägg er i försåt för dem. Men om de visar ånger och [villighet att] förrätta bönen och betala allmoseskatten, lämna dem då i fred - Gud är ständigt
förlåtande, barmhärtig.

[9:6] Om någon bland avgudadyrkarna söker skydd hos dig, ge honom då ditt beskydd, så att han får höra Guds ord; för honom sedan till en plats där han är i trygghet. De är nämligen människor som inte vet [vad Islam innebär].

[9:7] HUR SKULLE avgudadyrkarna kunna [göra anspråk på] fördragsenligt [beskydd] av Gud och Hans Sändebud, bortsett från dem som ni slöt avtal med om vapenvila i närheten av den heliga
Moskén? [Vad dem beträffar] skall ni stå fast vid ert ord till dem, så länge de står fast vid sitt ord till er. Gud älskar dem som fruktar Honom.

[9:8] Hur [skulle ett sådant fördrag vara möjligt]? Om de är er överlägsna i styrka tar de gentemot er varken hänsyn till släktskapsband eller till gällande regler om skydd. De låter tillmötesgående i sitt tal, men innerst inne känner de avsky [för er] och de flesta av dem är trotsiga syndare.

[9:9] De har sålt Guds budskap för en ynklig slant och de hindrar [människor] att följa Guds väg. Vad de gör är ont.

[9:10] De tar ingen hänsyn till vare sig släktskap eller gällande regler om skydd när det gäller en troende - deras fientlighet känner inga gränser.

[9:11] Men om de visar ånger och [vilja att] förrätta bönen och betala allmoseskatten, då är de era bröder i tron. Så framställer Vi [Våra] budskap fast och klart för de insiktsfulla.

[9:12] Om de, efter att ha ingått ett fördrag, bryter sina under ed givna löften och angriper er tro, kämpa då mot dessa förnekelsens [och trolöshetens] banerförare, vars eder saknar allt värde,
för att förmå dem att upphöra [med sina angrepp].

13 december 2010 21:37
Alex sa...

Jag tror att religionernas roll i världen ofta överdrivs. Kristendomen och islam ses som orsaken till mycket elände, må det vara våld och terror, könsförtryck, krig, fientlighet mot homosexuella osv.

Det är visserligen så att religion till viss del fungerar som en orsak, men att det i allmänhet snarare fungerar som en ursäkt. Det finns mig veterligen inte en människa på jorden som följer Koranen, Bibeln eller någon annan helig skrift slaviskt och bokstavligt - alla begriper att det vore totalt orimligt, stora delar är uppenbart utdaterade att man måste bortse från dem eller omtolka dem i ett modernt samhälle. Men även i andra fall är det klart att människor läser den religiösa väldigt selektivt, i enighet med sina egna preferenser.

Jag menar att de fördomar och konflikter som tillskrivs religionen i grund och botten är världsliga fördomar och konflikter. Det finns många kristna som ännu känner hat inför homosexuella men de går knappast runt och hatar dvärgar (som också ska stenas enligt någon mening GT). Detta beror rimligen på att homosexualitet fortfarande upprör på ett världsligt plan, må det vara av personliga skäl eller andra. Sedan citerar man bibelpassager för att legitimera sitt förhållningssätt.

Jag tror inte heller att det är så att Al Qaida spränger människor i luften för att de är muslimer. De skulle lika gärna kunna legitimera sig med vilken annan religion eller politisk ideologi som helst, men nu råkar det vara islam som är mest bekant bland de själva och bland de människor de försöker påverka. Men att de citerar Koranen beror inte på att de är religiösa extremister, de är snarare politiska extremister som är förbannade på världsliga förhållanden. Närmare bestämt på att USA har militärbaser i Saudiarabien och att USA lägger sig i sådant som Al Qaida anser att de borde ge fan i.
Att motiven i själva verket är politiska framgår också av deras egna kommunikéer, de talar visserligen med islamiska ord som t.ex. "jihad" men själva innehållet är politiskt. Det är egentligen inte annorlunda från när George Bush talar om "korståg" och "god bless America", det kulturellt och ideologiskt att han gör det, men det betyder inte att invasionerna av Afghanistan och Irak var religiöst motiverade.

Samma grej med stockholmsbombaren, det tycks helt klart vara politiska motiv som ligger till grunden för attacken - även om han knappast är en politisk aktivist utan snarare identifierar sig som en del av en förtryckt global muslimsk gemenskap.

Det finns ingenting som tyder på att extremister som är kristna eller muslimer skulle vara mer religiösa än andra kristna eller muslimer. De behöver inte be till sin gud oftare eller besöka kyrkan eller moskén mer regelbundet. De behöver inte vara mer pålästa i den heliga skriften eller vara frommare i sin livshållning.

Min åsikt är alltså att människor som gör fruktansvärda saker i religionens namn alltså gör det av världsliga skäl, må det vara för att hämnas någon oförrätt, av maktlystnad, av politisk desperation eller av något annat intresse. Sedan tar man till religionen för att legitimera sitt beteende inför sig själv såväl som för andra. Det finns ett känt citat som lyder: "Om gud är död är allt tillåtet", men jag anser att det motsatta är mer riktigt: "Med Gud på sin sida är allt tillåtet".

Jag tror att en viktig anledning till varför de legitimerar sig med "Gud" är att de har svårt att legitimera terrorism med politisk analys. De har politiska avsikter men de flesta av dem begriper ändå att terrorismen inte är funktionell i sådana här sammanhang, det leder inte till att regeringar i västvärlden slutar att stödja angrepp mot muslimska länder - om något så skärper det motsättningarna. Det finns terroristgrupper som vill ha det så, men de flesta som tar till terror gör det inte med en politisk analys i bakhuvudet utan som en desperat handling i ett läge då man inte ser att det finns några bra alternativ.

14 december 2010 13:13
Alex sa...

Här har vi också anledningen till varför islamistisk terrorism vuxit fram så starkt just de senaste 30 åren. Innan så fanns det ett starkt politiskt alternativ till imperialism i stora delar av den muslimska världen, nämligen de sekulära vänsternationalistiska och kommunistiska rörelserna. De hade ett politiskt program för att befria den muslimska världen från främmande makters övergrepp, men när dessa besegrades (inte sällan genom att de korrupta regimerna stödde islamisterna som ett slags bålverk mot vänstern) så blev terrorn och fundamentalismen det enda kvarvarande alternativet, hur dåraktigt det än må vara. Islamismen är en dårarnas antiimperialism som Tariq Ali uttryckte det.

Således är det viktigt att vi i Sverige har effektiva demokratiska kanaler genom vilka människor kan bekämpa ex. kriget i Afghanistan. Bland de politiska partierna är det i dag bara Vänsterpartiet som vill dra hem trupperna, men opinionen mot kriget är större än så - det finns här en negativ asymmetri. Men värre vore det om det inte fanns någon demokratisk kraft ö.h.t. som bekämpade krig och förtryck i världen, då skulle det vara ännu lättare för desperata människor att säga "terrorn är den enda utvägen".

14 december 2010 13:13
Lupus el Lobo sa...

Alex:

En mycket insiktsfull analys!

14 december 2010 17:53

Skicka en kommentar