Sök i den här bloggen

Böcker med lögnaktiga påståenden om islam är inget nytt under solen

19 januari 2011

I SVD recenseras en bok idag där författaren hävdar att islamiska jurister under medeltiden i stort sett betraktade kvinnan som en slav.

Denna bok är - utifrån recensionen att döma - en sörja av selektivt valda teoretiska diskussioner av muslimer under medeltiden. (För den delen går det att hitta absurda eller obsoleta diskussioner i alla kulturer och religioner)

Sedan har författaren lagt på sin egen islamofoba tolkning och förutfattade mening, vilket inte är nytt. Orientalisterna har hållt på med detta i 200 år. Det har nu gått inflation på författare med muslimska namn i USA som vill göra pengar på böcker för att ställa in sig hos den fundamentalistiska kristna högern.

Hycklande och självmotsägande påståenden som att månggifte förstör ett samhälle pga att det förtar kärnfamiljens "lojalitet och trygghet" är absurt när kärnfamiljen knappt existerar i våra moderna samhällen där folk ofta byter partner och lever i olika konstellationer tillsammans med någon annans barn.

Att det fanns muslimska jurister under medeltiden som diskuterade slaveriet innebär att de diskuterade en samtida realitet i dåtida världen och försökte reglera vad som gällde. Författaren har helt uppenbart valt att inte nämna koranverser om det rättfärdiga i att befria slavar och de uttalanden från profeten Mohammed som finns om att man ska befria slavar, behandla dem väl och inte utsätta dem för kränkande behandling. Vad som inte heller tas upp i artikeln är att i Islam tradition kan en slav bli statsöverhuvud (sultan) och under medeltiden var detta vanligt bland en klass slavar i Egypten som benämndes mamluk. Mamluk betyder ägd på arabiska. Med andra ord har historiskt inte heller slavbegreppet inom muslimska tradition varit synonymt med vad europeiska språk och kulturer associerar till.


Påståenden som att en kvinna och en slav betraktas likadant har inget stöd i islamisk lag utan är en känslomässig slutsats som författaren har dragit utan någon som helst stöd i Koranen eller islamisk lag. Juridisk rätt till egen egendom, rätt till skilsmässa, rätt till försörjning är för övrigt exakt det som skilde en fri från en slav under historiens gång.

För övrigt påståenden som att mannen har rätt till sex med en fru bygger på islamisk rätt om att man inte har rätt till sex med någon utom i äktenskapet. Det ska ske med kärlek och omtanke om läser Profeten Mohammeds historia. Det finns inget som helst stöd i Islamisk rätt för att en fru utgör mannens egendom.


Se följande länk http://en.wikipedia.org/wiki/Mamluk

1 kommentarer:

Rachid sa...

Uppgifte tagna ur luften!

Först vill jag upplysa läsaren om att det tar flera år för en person att få jobba som domare, först gäller skaffa sig en kand. examen i juridik, sedan får man slita som notarie, följd av en del vidare utbildningar.. i slutändan får man tolka lagboken. Detsamma gäller i Islamisk juridik, med det saknar författaren trovärdighet, för att inte tala om opportunism.

Massa påstående nämndes här, erövringar+slaveri+kvinnans ställning, lägg till det ett aggressivt språkbruk, så snacket om objektivitet är inget annat än spel för galleriet.

Erövringar: T.o.m. ska man inte dra ut en händelse ur sitt sammanhang. Hur såg maktförhållandena ut?
Öst-Rom med halva gamla världen under sig, den andra tillhörde Persien, båda i forma av kolonier.
Araberna lyckades erövra dessa kolonier på noll tid, har någon ställt sig frågan varför? Ett litet arabiskt folk med sådana sensationella framgångar. Muslimen kommer att säga: det beror på min tro, men det finns ett annat faktum, folken levde under förtryck, därför gjorde dem knappt något motstånd. Sedan är det bara att göra en jämförelse mellan arvet muslimerna lämnade efter sig i Spanien och vad fransmännen lämnade efter sig i Algeriet (efter 130 år bara ett universitet, till deras egna barn).

Slaveri: det var ett faktum, en hörnsten i då tidens epok, det är inte rimligt att Sharian går bara in och avskaffar allt, ingen skulle ha lydigt. Sharia fick gå igenom tre etapper innan den lyckades avskaffa al-kohol konsumtionen, för vinet var en självklarhet i den arabiska kulturen. Dessutom har finns otaliga möjligheter för slaven att frigöra sig bl.a. (al-mukataba المكاتبة), för att inte tala om alla brott som sonas genom att befria en slav.

Kvinnan ställning: kvinnan var inte värd ett smack innan Islam kom. Hon hade inga rättigheter alls.
I många fall kan kvinnan få mer i arv än mannen, vilket denna skojare har låtit bli att nämna.
Dessutom kan dela hälften av boet vid en skilsmässa, se vidare maliki-fiqh.

En viktig sak, en korrupt kalif är ingen referens, eller dylikt.

Kortfattat, vill man ta reda på sanningen, då får man helt enkelt ta sig till källan, ju närmare källan desto klarare vatten.

19 januari 2011 23:57

Skicka en kommentar