Sök i den här bloggen

Mustafa Omar - en man som borde veta bättre

14 april 2013

För några år sedan då Mustafa Omar var inbjuden till nyheterna fick han frågan varför han hade bjudit in antisemitiska talare till islamiska förbundets konferens. Mustafa Omar svarade något i stil med att det var yttrandefrihet och därför var det öppet för talaren att diskutera det ämne han ville. I samband med nyhetsinslaget minns jag en judisk företrädare som ifrågasatte syftet med att bjuda in antisemiter och det var egentligen samma fråga som dök upp även i mitt huvud. Det var ju inte någon judisk församling som hade bjudit in Lars Vilks att måla konstiga poträtt på "Muhammed".

Varför i hela friden skulle islamiska förbundet bjuda in antisemiter? Trots alla problem, fördomar och attacker muslimer får utstå i Europa idag - och som islamiska förbundet borde ha prioriterat hur man ska lösa - ägnar man sin tid åt att bjuda in talare med vulgär och vämjelig retorik mot judar. Till vilken nytta?

I Malmö vågar inte judar berätta om sin religionstillhörighet pga. en del muslimer från mellanöstern som bor där. Muslimer; vad hände med profeten Muhammeds exempel? Han blev orolig för och gick och letade efter sin judiska granne när grannen blev sjuk. Profeten kunde göra skillnad mellan konflikten han hade med vissa judar och andra judar som han levde i fred med. Vad hände med den muslimska karaktären som ska vara ödmjuk, hjälpsam, god och rättvis mot sin omgivning? Muslimska talare och imamer i Malmö bör offentligt gå ut med en ursäkt till de judiska församlingarna för muslimernas räkning och snarast börja förklara för muslimer hur viktigt det är med god karaktär för en muslim.

Mustafa Omar fick lära sig en läxa i samband med detta. Dock tog han ju avtstånd från antisemtiska idéer offentligt. Därför tycker jag att det var väldigt synd att han nu blev tvungen att lämna sina uppdrag för socialdemokraterna. Hade han fortsatt att sitta i ledningen för både islamiska förbundet och socialdemokraternas partistyrelse hade Mustafa Omar - förr eller senare - blivit tvungen att ta hem svenska värderingar till islamiska förbundet och påbörja ett reformarbete, där islamiska förbundet skulle få skriva om sina stadgar efter svenska normer.