Sök i den här bloggen

2 augusti 2011

En broder har gjort en tidtabell - avseende Stockholm - för Ramadan enligt fatwan från Egypten, som möjliggör för muslimer att fasta enligt samma antal timmar och minuter som Mecka. Se nedan.

AUGUSTI 2011
Datum Fadjr Iftar
1 02:49 17.24
2 02:51 17.24
3 02:53 17.25
4 02:55 17.26
5 02:58 17.27
6 03:00 17.29
7 03:02 17.29
8 03:05 17.32
9 03:07 17.32
10 03:09 17.32
11 03:13 17.36
12 03:15 17.36
13 03:16 17.36
14 03:20 17.39
15 03:22 17.40
16 03:24 17.40
17 03:27 17.42
18 03:29 17.43
19 03:31 17.44
20 03:34 17.45
21 03:37 17.47
22 03:38 17.47
23 03:40 17.49
24 03:44 17.51
25 03:46 17.51
26 03:49 17.53
27 03:51 17.53
28 03:53 17.54
29 03:55 17.55
30 03:58 17.58
31 04:00 17.58