Sök i den här bloggen

Ödet har bestät att tyranniet kommer att upphöra förr eller senare - vare sig tyrannerna vill det eller ej

21 maj 2011

Profeten Mohammed, Guds frid och välsignelser vare med honom sade:

Profetskapet kommer att bestå blad er så länge som Gud vill det, sedan kommer Gud att återkalla det (profetskapet) närhelst Han väljer att återkalla det,

تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها


därefter kommer det att finnas ett kalifat, som följer profetskapets vägledning, och det kommer bestå så länge som Gud vill det. Sedan kommer Han att låta återkalla det närhelst Han vill,

ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ، فتكون ما شاء الله أن تكون ، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها


därefter kommer det att finnas tyrraniskt kungadöme, som kommer att bestå så länge som Gud vill att det består. Därefter kommer Gud att återkalla det närhelst Han vill,

، ، ثم تكون ملكا عاضا ، فيكون ما شاء الله أن تكون ، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها ، ثم يكون ملكا جبريا ، فتكون ما شاء الله أن تكون ، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها


sedan kommer det att finnas ett kalifat som följer profetskapets vägledning,

ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ،


sedan blev han (Profeten) tyst.

ثم سكت

(Förmedlat av Ahmad and Abu Dawud.
Silsilah as-Saheehah of Imaam al-Albani (1/34 no. 5) Saheeh
.)
(Det finns några variationer i ordalydelse gällande denna hadith. Vissa ordalydelser verkar nämna att efter kalifatet kommer ärftligt kungadöme och sedan tyrraniskt ledarskap, eller liknande.)