Sök i den här bloggen

Den västerländska kulturen har nått sin kulmen!

14 maj 2010

I DN 1 och Newsmill 1, 2 och 3 skrivs åter om Lars Vilks eskapader och om dennes "konst".

Några muslimska ungdomar försökte skalla Vilks efter att denne visat en film med iranska homosexuella män i "muhammedmasker" för att visa konstens gränser mot religion. Konst har uppenbarligen nått sin "kulmen" i Väst och i Skandinavien i synnerhet. Nu kan det ju bara gå utför...

Man ska ha i åtanke att islamofober (som Lars Vilks) och rasister hävdar att muslimer är emot yttrandefrihet när muslimer demonstrerar mot att bli förnedrade. Islamofoberna och rasisterna är mycket väl medvetna om att det enligt svensk och europeisk lagstiftning är brottsligt att yttra vissa saker och att yttrandefriheten därför inte är helig. Lars Vilks och hans anhängare är också väl medvetna om att yttrandefriheten skyddar honom och hans "konstverk". Därför är det nonsens att Lars Vilks visar sina "konstverk" för att pröva gränserna mot yttrandefrihet. Om Lars Vilks menar att han egentligen vill pröva gränserna för yttrandefriheten mot muslimer så borde han ju inte heller klaga när de reagerar - annars fanns ju inget syfte med provokationen - eller hur Lars?

En märklig ståndpunkt i debatten, som vissa "yttrandefrihetsförespråkare" fört fram är att yttrandefrihet innebär att muslimer ska acceptera att bli förnedrade. Såvitt jag vet innebär yttrandefriheten, enligt lag, en rätt att yttra sig - inte en rätt att bli omtyckt, accepterad eller hyllad. Det är ju vad alla islamofober hänvisar till vad gäller muslimska kvinnor som uttrycker sin tro med att bära schal eller slöja. Islamofober bör därför vara konsekventa. Antingen så gäller yttrandefrihet med garanterad acceptans och frihet från repressalier för alla eller så är det inte så.

Lars Vilks riktiga syfte är givetvis att förnedra och kränka en redan utsatt minoritetsgrupp som de svenska muslimerna. Men för allmänheten kan Lars Vilks och hans anhängare endast försvara sina rasistiska och islamofoba konstverk och uttalanden genom att gömma sig bakom yttrandefriheten.


Vilks försökte förstås slå mynt av händelsen i Uppsala och beskrev till en början att han blivit attackerad av "muslimska fundamentalister" - som egentligen var en arg 16-årig grabb. Även en 18 årig tjej och en till 18-årig kille hade försökt komma åt Vilks, enligt media.

Mitt inlägg är emellertid inte i första hand tillägnat Vilks, utan mot alla muslimer som hjälpt Vilks till kändisskap genom att hela tiden reagera på hans "konstverk". Jag önskar att alla muslimer kunde sluta "demonstrera" varje gång en "konstnär" eller "författare" ger ut islamofoba verk, eftersom det uppenbarligen inte tjänar något till - tvärtom spär det på deras enagemang och lust att förnedra oss ytterligare. Skulle vi muslimer lämna dessa perversa "konstnärer" åt sitt öde kommer de att förbli ointressanta och vi slipper deras hatverk mot oss.

Tänk efter, vem kände till Vilks, Jyllandsposten eller Rushdie för den delen innan muslimerna upphöjde dem med kändisskap, genom att göra dem till förstasidesnyheter över hela världen?

Vi muslimer kommer alltjämt få utstå förnedring tills dess att vi gör något av vår potential, utbildar oss, startar företag och tar plats i samhället. Då blir vi också en maktfaktor. Den tysta och ekonomiska makten är den effektivaste. För detta behövs inga våldsamma demonstrationer. Det visar erfarenheten. Se bara hur misstänksamt tyst svensk media varit om kinesiska mänskliga rättigheter, sedan Kineserna köpte upp Volvo och delar av SAAB.