Sök i den här bloggen

Ramadan med förkortad fastedag i Stockholm 2013

6 juni 2013

Vi ber om Guds vägledning och barmhärtighet inför Ramadan och påkallar Guds välsignelser över Profeten Mohammed, det sista och slutliga sändebudet som Gud skickade som ett tecken på sin nåd och barmhärtighet mot mänskligheten. Detta är sanningen oavsett vad de som förnekar Gud, eller förnekar hans Profet, påstår om Guds sändebud eller Guds religion.

I enlighet med det religiösa rättsutlåtande (fatwafrån Dar- el-ifta (Egypten), även från al-Azhar, som vi publicerade 2011  på muslimska perspektiv - som tillåter förkortad fasta under Ramadan i Skandinavien när fastedagen överstiger 18 timmar  - publiceras nu tidtabell för Stockholm, beräknad enligt fastetimmarna i Mecka år 2013. Den som är intresserad finner besluten med motiveringar (engelska) under inläggen för år 2011 och år 2012.

För informations skull vill jag meddela att Islamiska förbundet genom Europeiska fatwarådet år 2012 meddelat att de avvisar de åsikter som förklarar att man kan förkorta fastedagarna. Därför tog jag kontakt med fiqh-kunniga AbdulWahid - som själv har studerat fiqh i muslimska länder - och frågat om fatworna från Egypten därmed är ogiltiga. AbdulWahid svarade att fatworna om förkortad fasta från Egypten är giltiga, oavsett att Europeiska fatwarådet har en annan åsikt. Dock vill jag för rättvisans skull påminna om att Abdulwahid och Mohammed Muslim redan år 2011 rekommenderade muslimer att i första hand försöka fasta enligt nordiska tider och om de inte klarar den fastan följa den egyptiska fatwan.

Något som jag åter vill poängtera för er som råkar på folk som tycker det är helt fel att beräkna en normal fastedag (taqdir) är det faktum att riktig skymning och fadjr saknas i Skandinavien och Stockholm på det sätt som föreskrivs i koranverserna om fastan under de ljusa sommarnätterna. Därför gör man i samtliga muslimska församlingar, i Stockholm bl.a., så kallad taqdir (beräkning) av fadjr med olika resultat i olika församlingar mellan maj och början på augusti. http://privat.bahnhof.se/wb449823/prayertimes/prayertimes-references/prayertimes_method-info-eng.html#fiqh-taqdir

[2:187] NATTETID under fastan är det tillåtet för er att komma nära era hustrur. De är en klädnad för er och ni är en klädnad för dem. Gud vet att ni här misstog er och Han vänder Sig till er i Sin barmhärtighet och befriar er från denna börda. Det är rätt om ni ligger hos dem och söker det som Gud har anvisat åt er; och ni får äta och dricka till dess den vita strimman av gryningsljuset kan urskiljas mot nattens mörker. Återuppta då fastan och håll den tills natten faller på. Men undvik beröring med dem då ni drar er tillbaka till moskén för meditation. Dessa är de gränser som Gud [har fastställt]; håll er på avstånd från dem. Så klargör Gud Sina budskap för människorna - kanske fruktar de Honom. 

För mig känns det därför inte märkligare att bryta fastan medan solen fortfarande är uppe under sommaren (pga. taqdir) än att göra suhor (intag av mat innan "gryningen") trots att det är ljust på himlen (pga. taqdir som alla muslimska församlingar får göra under de ljusa sommarkvällarna).

Gud allena vet vad som är rätt. Vår avsikt är att dock att fasta för Hans skull och göra denna uppoffring för Honom, inte för de som tycker vi gör fel för att vi fastar överhuvudtaget eller de som tycker att vi gör fel som fastar enligt taqdir.

Tiderna för fadjr i Stockholm är från Islamguiden.se och för Mecka från Islamic finder.com. Därefter har jag räknat fram timmarna och omvandlat dem genom programmet på http://www.easysurf.cc/tspan.htm.

VÄNLIGEN RÄKNA OM TIDERNA SJÄLV FÖR ATT SÄKERSTÄLLA ATT MINA BERÄKNINGAR BLIVIT RÄTT. Jag tar alltså inte ansvar för att tabellen är rätt beräknad. När du kontrollerat får du gärna bekräfta ifall min tabell behöver rättas.)


Ramadan 2013

Juli 2013
DagFajr


Maghrib

8
2.03

16:52
92.04


16:52
102.05


16:53
112.07


16:54
122.09


1656
132.10


1656
142.12


16:58
152.14


17:00
162.15


16:59
172.17


17:00
182.19


17:01
192.21


17:03
202.23


17:05
212.25

17:05
222.27


17:06
232.29


17:07
242.31


17:08
252.33


17:09
262.36


17:12
272.38


17:12
282.40


17:13
292.42


17:14
302.44


17:14
312.47


17:17

agusti 2013


DagFajr

Maghrib
12.49

17:17
22.51


17:19
32.54


17:20
42.56


17:22
52.58


17:22
63.01


17:24
73.03

17:25
83.05


17:25

11 kommentarer:

Yusuf sa...

Tyvärr råkade jag radera en kommentar från någon som frågat en mufti i Jordanien om förkortade dagar och som fått svar att så länge det blir natt ska man fasta hela dagen. Som du läste i mitt inlägg blir det inte natt i Sverige mellan maj och augusti. Salat al isha får man fram genom att beräkna tiden. Det beror på att vi har onormalt dagsljus i Skandinavien jämfört med länderna vid ekvatorn. Gud vet bäst.

8 juli 2013 22:53
Yusuf sa...

När jag läser islamiska förbundets hemsida påstår förbundet tyvärr att det är natt i Sverige under Ramadan i år och citerar versen om att man ska fasta till det blir gryningsljus. Min rekommendation är att de gemensamt går ut och tittar på himlen och sedan ärligt tala om för varandra ifall det är natt eller ljust på himlen. Alltså finns heller ingen gryning på det sätt som beskrivs i Koranen i den versen. Tack gode Gud att han i Koranen har gett oss principer för hur man går till väga i onormala situationer.

8 juli 2013 23:09
Anonym sa...

Hej! kan ni inte skriva "ALLAH" istället för Gud. Vilken fantastisk namn "Allah" inser ni inte det????

9 juli 2013 10:54
Umm Amira sa...

Tack snälla för att du har räknat ut tiderna!:) Må Allah vara med dig och acceptera din fasta.

9 juli 2013 12:27
Anonym sa...

Jag har idag fastat ungefär mellan 02:00 - 22:06. Undra om detta är rätt/bra/ovanligt?

9 juli 2013 23:35
Muhedin sa...

Assalamu Aleykum Yusuf.
Menar du att man kan följa tiderna på listan om man väljer att gå med fatwan?

10 juli 2013 13:41
Anonym sa...

salaaam Aleikum broder! jag vet inte viken tid jag ska be ex Is`ha om jag följer dessa tider du angivit ovan. kan du hjälpa mig? Må Alla swt scceptera oss. Ma salaam

10 juli 2013 19:11
Yusuf sa...

Salamo alaykom, tack för frågorna. Jag är ju ingen rättslärd muslim och följer därför sådana lärda jag litar på. Därför varken kan eller vill jag med giltig verkan svara ja eller nej på frågor som ställs angående religiösa utlåtanden.

Jag och en del andra muslimer har valt att följa utlåtandet om förkortad fasta och vi följer tidtabellen ovan. Det kan finnas andra rättsutlåtanden som jag inte känner till om hur man beräknar istället. Gud - i sin barmhärtighet - vet vad som är rätt eller fel.

Vad gäller bönetiderna ber jag dig som ställde frågan att vända dig till t.ex. Mohammed Muslim. Jag vill minnas att jag fått rådet att man ska följa bönetiderna enligt den ordinarie tabellen, även om man fastar med förkortad dag. Du ska dock fråga själv för att vara säker.

Vad gäller kommentaren om att jag borde skriva Allah istället för Gud - eftersom Allah är ett mäktigt namn - har jag svårt att förstå varför någon kan störa sig på detta. Gud har 99 arabiska namn och säkerligen många andra namn på andra språk. I likhet med Knut Bernströms koranöversättning väljer jag det svenska ordet Gud, eftersom jag skrivet på svenska. Personligen tror jag att Allah, istället för Gud, används i svenska religionsböcker samt andra mediala sammanhang för att psykologiskt åstadkomma en främmande och avståndstagande känsla till Islam (så att Han uppfattas som arabernas Gud).

13 juli 2013 22:50
Anonym sa...

Salamo 3alykom!

Jag hittade en video från dar al ifta al masriya om förkortad fastedag samt andra viktiga detaljer som är av värde för oss som vi bör veta som följder denna fatwa!

http://www.youtube.com/watch?v=ufOyNPOPqNQ

15 juli 2013 00:37
Anonym sa...

"Personligen tror jag att Allah, istället för Gud, används i svenska religionsböcker samt andra mediala sammanhang för att psykologiskt åstadkomma en främmande och avståndstagande känsla till Islam (så att Han uppfattas som arabernas Gud)."

Väldigt bra sagt.

21 juli 2013 16:45
Anonym sa...

Salaam Aleikom
Jag undrar vad som gäller för Ramadan 2014....Vilka fastetider under ramadan i Sverige med förkortad fastetid.....

9 mars 2014 09:22

Skicka en kommentar