Sök i den här bloggen

Ramadan med förkortad fastedag i Stockholm 2013

6 juni 2013

Vi ber om Guds vägledning och barmhärtighet inför Ramadan och påkallar Guds välsignelser över Profeten Mohammed, det sista och slutliga sändebudet som Gud skickade som ett tecken på sin nåd och barmhärtighet mot mänskligheten. Detta är sanningen oavsett vad de som förnekar Gud, eller förnekar hans Profet, påstår om Guds sändebud eller Guds religion.

I enlighet med det religiösa rättsutlåtande (fatwafrån Dar- el-ifta (Egypten), även från al-Azhar, som vi publicerade 2011  på muslimska perspektiv - som tillåter förkortad fasta under Ramadan i Skandinavien när fastedagen överstiger 18 timmar  - publiceras nu tidtabell för Stockholm, beräknad enligt fastetimmarna i Mecka år 2013. Den som är intresserad finner besluten med motiveringar (engelska) under inläggen för år 2011 och år 2012.

För informations skull vill jag meddela att Islamiska förbundet genom Europeiska fatwarådet år 2012 meddelat att de avvisar de åsikter som förklarar att man kan förkorta fastedagarna. Därför tog jag kontakt med fiqh-kunniga AbdulWahid - som själv har studerat fiqh i muslimska länder - och frågat om fatworna från Egypten därmed är ogiltiga. AbdulWahid svarade att fatworna om förkortad fasta från Egypten är giltiga, oavsett att Europeiska fatwarådet har en annan åsikt. Dock vill jag för rättvisans skull påminna om att Abdulwahid och Mohammed Muslim redan år 2011 rekommenderade muslimer att i första hand försöka fasta enligt nordiska tider och om de inte klarar den fastan följa den egyptiska fatwan.

Något som jag åter vill poängtera för er som råkar på folk som tycker det är helt fel att beräkna en normal fastedag (taqdir) är det faktum att riktig skymning och fadjr saknas i Skandinavien och Stockholm på det sätt som föreskrivs i koranverserna om fastan under de ljusa sommarnätterna. Därför gör man i samtliga muslimska församlingar, i Stockholm bl.a., så kallad taqdir (beräkning) av fadjr med olika resultat i olika församlingar mellan maj och början på augusti. http://privat.bahnhof.se/wb449823/prayertimes/prayertimes-references/prayertimes_method-info-eng.html#fiqh-taqdir

[2:187] NATTETID under fastan är det tillåtet för er att komma nära era hustrur. De är en klädnad för er och ni är en klädnad för dem. Gud vet att ni här misstog er och Han vänder Sig till er i Sin barmhärtighet och befriar er från denna börda. Det är rätt om ni ligger hos dem och söker det som Gud har anvisat åt er; och ni får äta och dricka till dess den vita strimman av gryningsljuset kan urskiljas mot nattens mörker. Återuppta då fastan och håll den tills natten faller på. Men undvik beröring med dem då ni drar er tillbaka till moskén för meditation. Dessa är de gränser som Gud [har fastställt]; håll er på avstånd från dem. Så klargör Gud Sina budskap för människorna - kanske fruktar de Honom. 

För mig känns det därför inte märkligare att bryta fastan medan solen fortfarande är uppe under sommaren (pga. taqdir) än att göra suhor (intag av mat innan "gryningen") trots att det är ljust på himlen (pga. taqdir som alla muslimska församlingar får göra under de ljusa sommarkvällarna).

Gud allena vet vad som är rätt. Vår avsikt är att dock att fasta för Hans skull och göra denna uppoffring för Honom, inte för de som tycker vi gör fel för att vi fastar överhuvudtaget eller de som tycker att vi gör fel som fastar enligt taqdir.

Tiderna för fadjr i Stockholm är från Islamguiden.se och för Mecka från Islamic finder.com. Därefter har jag räknat fram timmarna och omvandlat dem genom programmet på http://www.easysurf.cc/tspan.htm.

VÄNLIGEN RÄKNA OM TIDERNA SJÄLV FÖR ATT SÄKERSTÄLLA ATT MINA BERÄKNINGAR BLIVIT RÄTT. Jag tar alltså inte ansvar för att tabellen är rätt beräknad. När du kontrollerat får du gärna bekräfta ifall min tabell behöver rättas.)


Ramadan 2013

Juli 2013
DagFajr


Maghrib

8
2.03

16:52
92.04


16:52
102.05


16:53
112.07


16:54
122.09


1656
132.10


1656
142.12


16:58
152.14


17:00
162.15


16:59
172.17


17:00
182.19


17:01
192.21


17:03
202.23


17:05
212.25

17:05
222.27


17:06
232.29


17:07
242.31


17:08
252.33


17:09
262.36


17:12
272.38


17:12
282.40


17:13
292.42


17:14
302.44


17:14
312.47


17:17

agusti 2013


DagFajr

Maghrib
12.49

17:17
22.51


17:19
32.54


17:20
42.56


17:22
52.58


17:22
63.01


17:24
73.03

17:25
83.05


17:25