Sök i den här bloggen

Vansinnesdåd mot USA:s ambassad

12 september 2012

Idag kan man i flera mediakällor läsa om vansinnesdådet mot USA:s ambassad i Libyen. Bland annat USA:s ambassadör blev dödad i attacken.

Förutom att våld överhuvudtaget är något som ska tillämpas mycket restrektivt, enligt Koranen, är det speciellt allvarligt att en diplomatisk beskickning utsatts för en attack. En ambassad är en symbol för ömsesidiga relationer och vilja till fred. En ambassad eller ett konsulat är utlämnad till värdlandets skydd som ett tecken på förtroende och ömsesidiga relationer. Det spelar ingen roll om man betraktar en ambassad som en representant för ett land man ogillar.

De "islamistiska" våldsorganisationer som svärtat ned islams namn de senaste årtioenden visar överhuvudtaget ingen respekt för traditionella muslimska värderingar vad gäller dessa slags hänsyn, trots Profeten Muhammeds goda exempel. T.o.m. fiender och fångar ska känna sig trygga i muslimska händer när man läser Profetens historia.

Något som också förvärrar hela situationen, beträffande de extremister som skapar hatpropaganda mot Islam, är att muslimer i tredje världen tror att det är staten i sig - t.ex. USA - som producerar hatpropagandan. Eftersom dessa människor levt i diktaturer i 40-50 år, där alla media är statskontrollerad, tar de för givet att all annan internationell media är statskontrollerad och gör likhetstecken mellan den stat där hatverken skapas och regeringarna. För dem är yttrandefriheten endast en tom fras - som ännu inte fått den viktiga tyngd och det viktiga innehåll begreppet har i demokratier. T.ex. i detta fall kan man läsa i SVT om att det är en israelisk regissör, som med hjälp av judiska donatorer ville  ville visa islams brister då "islam är en cancer". Dessa slags judiska och kristna extremister och hatprovokatörer gynnas av dessa slags vansinnesdåd, då deras syften är att skapa en konflikt mellan väst och den muslimska världen. Våldsislamisterna, som har samma syfte, är givetvis inte sena att tillfället i akt.


Jag förväntar mig att Libyen nu med snabbhet, allvar, kraft och energi söker upp och sopar bort dessa "islamistiska" organisationer som föder sig på hat och våld. Dels av respekt för de oskyldigt dödade och inte desto mindre för Libyens egen framtid. I annat fall kommer USA ta på sig den uppgiften, men då blir det med drönare och "collateral damage".