Sök i den här bloggen

USA och Europa måste sluta stötta arabvärldens diktatorer!

29 januari 2011

Arabvärldens folk är bland de mest förtryckta i hela världen. Diktatorer som Hosni Mubarak torterar, mördar, fängslar och korrumperar för att sitta kvar vid makten. USA och Europa stödjer diktatorerna finansiellt - genom bl.a. handelsavtal som gynnar diktatorerna, diktatorernas familjer och vänner - som förstås har monopol på all lukrativ handel -, med vapen, genom diplomatiskt och politiskt stöd. Ibland t.o.m. finansiellt stöd. Diktatornerna lovar i gengäld att de ska hålla "islamisterna" under kontroll.

Förklaringen till USA:s men även EU:s stöd till tyrannen Mubarak stavas Israel (framförallt). Genom att ingå "fredsavtal" med dessa diktatorer - som inte har sitt folks godkännande - tror man sig säkra Israels framtid. Det farliga är givetvis att USA:s och EU:s politik i längden riskerar att leda till att radikalister och extremister får makten.

Iran är ett tydligt exempel där USA stödde Shahen - som också förtryckte sitt folk - till dess att Shahen, hatad och föraktad, fick fly och lämna plats för en radikal regim. I rättvisans namn bör dock nämnas att Iran, t.o.m. med sin radikala islamiska regim, aldrig har anfallit något land utan endast blivit anfallet (av Irak med stöd av USA, under 1980-talet när Saddam Hussein var USA:s goda vän).

En radikal regim - genom en revolution - innebär i längden emellertid en större fara för Israel än en demokratiskt vald muslimsk regering, som har både ekonomiska och politiska-diplomatiska incitament att leva i fred med sin omgivning. Man kan dock misstänka att en demokratisk vald arabisk regering i likhet med folket inte kommer att acceptera att Israels krigshökar fortsätter förtrycka och mörda palestinier - medan arabernas diktatorer stänger gränserna mot det redan mörbultade brödrafolket, för att uppfylla sina åtaganden gentemot USA. USA som i gengäld hjälper diktatorerna sitta kvar vid makten.

En demokratisering i arabvärlden skulle därför kunna resultera i att även Israel på allvar måste börja sträva efter fred, eftersom Israel inte längre skulle ha arabiska tyranner som garanterade dem skydd från arabernas upprördhet, över det palestinska broderfolkets umbäranden. Förhoppningsvis kommer Israelerna istället då ge plats åt en regering som menar allvar med fred och ett riktigt land åt palestinierna - utan flera hundra beväpnade bosättningar och med tillgång till fiskevatten och egen infrastruktur. Givetvis kan Israel istället svara med kärnvapen, men då har också Israel beseglat sitt öde. I längden kan Israel aldrig överleva som fiende mot sin omgivning - inte ens kärnvapen kan åstadkomma detta - även om muslimska länder delvis skulle grusas och jämnas med marken. Historien visar att en svag motståndare anpassar sig och hittar sätt att slå tillbaka.

För övrigt är ju det intressanta att dessa revolutioner i slutändan inte handlar om religion, utan utgör ett skrik efter frihet och en möjlighet att få ett värdigt liv, en möjlighet till att försörja sig utan att behöva betala mutor samt bocka och buga för korrupta tjänstemän. Demonstranterna skriker inte efter ett muslimskt styre utan efter bröd och värdighet. Här har USA och Europa sin chans att sträcka ut en hand till muslimerna/araberna och visa att man inte vill ha någon "clash of civilizations" utan man önskar dem samma frihet och välmående som finns i just USA och Europa.

Sluta därför att stötta diktatorerna utan uppmana dem att avgå och ordna fria demokratiska val. Utbilda de nya demokratierna sedan i hur man bygger upp en icke-korrupt stat, med ändringar i konstitution som omöjliggör "förlängningsmandat" för "presidenter". Undervisa i hur man får fram icke korrupta tjänstemän och domstolar. Knyt samman nationerna sedan med olika former av handelsavtal.

Det ligger sålunda såväl i USA:s, EU:s och de muslimska befolkningarnas intresse att få bort dessa tyranner som har plågat sina folk länge nog.

1 2 3 4 5 6

4 kommentarer:

Anonym sa...

Rekommenderar denna dokumentär:

http://www.youtube.com/watch?v=eAaQNACwaLw

Den förutspådde på många sätt det vi ser hända nu runt om i världen…

30 januari 2011 08:23
Anonym sa...

Det är symptomatiskt att Yusuf i denna folkresning främst ser en möjlighet till ökad konfrontation med Israel, och inte förrän i slutet, i en bisats, nämnner folkets behov av frihet och mänskliga livsvillkor.

Jag är tvärtom övertygad om att folket, om inte islamistgalningarna tar makten, kommer att prioritera sina egna behov före palestiniernas.

Jag är också fullkomligt övertygad om att, om palestinierna reser sig mot Fatah och Hamas och får ett äkta demokratiskt styre, bortfaller fientligheterna mellan palestinier och judar och palestinier får sin stat och ett fritt och mänskligt liv, fritt från såväl internt som externt förtryck.

Därför stöttar jag helhjärtat de arabiska folkens resning mot diktaturerna och deras frihets kamp, trots att jag är jude och Israelvän.

30 januari 2011 10:45
Yusuf sa...

Det är symptomatiskt att sådana som du läser selektivt och alltid vill framställa muslimer som konfrontativa, trots att det just nu är muslimer som blir attackerade.

Om du hade tagit dig tid att läsa hela inlägget så hade du sett att jag ser en möjlighet till fred - inte konfrontation - genom att Israel får fram seriösa fredsförhandlare, när även motparten - hos araberna - består av en faktisk demokratisk representant för folket.

Men jag gissar att det ligger i dina intressen att mot alla odds alltid försöka framställa muslimer som de onda, oavsett vad de säger. Om du uttalar din lögn tillräckligt många ggr så kanske den den möjligen uppfattas som en sanning av dina anhängare - men inte av muslimer eller andra reflekterande människor.

30 januari 2011 15:28
Rachid sa...

"Jag är tvärtom övertygad om att folket, om inte islamistgalningarna tar makten, kommer att prioritera sina egna behov före palestiniernas."

Vad pratar du om?!

Palestina är ingen främmande kropp i den muslimska världen, linjal dragna gränser existerar bara i imperialisternas fantasi.

Propagandan är den gren av lögnen som alltid lurar sin vän men aldrig sin fiende

16 februari 2011 10:45

Skicka en kommentar